utorok 21. marca 2023

Aktuálne: Inflácia ďalej rastie

Inflácia na Slovensku vo februári tretíkrát v priebehu posledných štyroch mesiacov dosiahla podľa Štatistického úradu SR najvyššie číslo posledných rokov 15,4 %. Medziročne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 16,6 % a čistá inflácia hodnotu 13,1 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 1,1 % a čistá inflácia hodnotu 0,9 %. Medziročné zdražovanie potravín sa ustálilo na hodnote pod úrovňou 29 %, medzimesačne ich ceny spomalili rast pod 2 %. Mieru zdražovania nákladov na bývanie bude po celý rok 2023 ovplyvňovať tiež januárová úprava cien energií, najmä tepla a plynu, ktoré však boli utlmené výraznou pomocou od štátu.

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb boli vo februári 2023 medzimesačne vyššie o 1,1 %. Najväčší vplyv na infláciu mali rastúce ceny potravín, ktoré vo februári v porovnaní s januárom vzrástli o 1,7 %. Ceny chleba a obilnín vzrástli o 2 %, zeleniny o 9,9 %, cukru a cukroviniek o 2,4 %, mlieka, syrov a vajec o 0,8 % (vzrástli ceny mlieka a syrov, klesli ceny masla). Ceny ovocia klesli o 1,5 % a opäť viac vzrástli ceny nealkoholických nápojov o 3,5 %. Druhý najväčší vplyv na infláciu mal rast cien v odbore bývanie a energie o 0,5 %, pri zvýšení cien tepelnej energie o 0,7 %, dodávky vody o 1,3 %, odvádzania odpadových vôd (stočné) o 1,1 %, zberu smetí o 1,3 %, údržby a opráv obydlia o 2,3 % a pevných palív o 0,6 %. Imputované nájomné, ako druhá najvýznamnejšia položka v tomto odbore, sa zvýšilo len mierne (o 0,3 %). Medzimesačne sa zvýšili ceny pohonných látok o 1,8 % a cestnej osobnej dopravy o 10 %. Pokračoval rast cien piva, služieb zubných lekárov a kúpeľnej starostlivosti, vzdelávania, rekreačných služieb a kultúry, stravovacích a ubytovacích služieb, tovarov a služieb osobnej starostlivosti a sociálnych služieb.

Medziročne sa ceny tovarov a služieb zvýšili na hodnotu 15,4 %, čo je mierne vyššia hodnota ako bola v januári. Najväčší vplyv na celkovú infláciu majú nepretržite rastúce ceny potravín v tandeme so zvýšením cien nákladov na bývanie vrátane elektriny, plynu, tepla, vody a tepelných energií. Ide totiž o dve najvýznamnejšie položky vo výdavkoch domácností, ktoré súhrnne tvoria polovicu výdavkov domácností. Ceny potravín nepretržite rastú už tretí rok, vo februári boli podobne ako v predošlom mesiaci medziročne vyššie o 28,6 %. Opätovne výrazne drahšie boli najmä mlieko, syry a vajcia o 37,1 %, k úrovni 30 % sa priblížil aj rast cien chleba a obilnín aj mäsa. Zelenina bola drahšia o štvrtinu a nealkoholické nápoje takmer o pätinu. Druhý najväčší vplyv na výdavky domácností mal rast cien v odbore bývanie a energie o 14,3 %. Ide o vplyv zvýšenia cien energií vždy v januári, ktorý sa následne prejavuje počas nasledujúcich 12 mesiacov. Drahšie o viac ako 20 % bola tepelná energia, ako aj materiály a služby spojené s údržbou obydlia. Imputované nájomné, do ktorého sa premieta rast cien stavebných materiálov, utlmilo medziročný rast pod 15 %. V odbore doprava ceny vzrástli medziročne o 8,3 %, aj vzhľadom na zvýšenie cien nákupu dopravných prostriedkov a najmä dopravných služieb, kde sa vo februári prejavil medziročný nárast cien autobusovej dopravy o 18 %. Ceny pohonných látok však vo februári boli medziročne vyššie len o 3,7 %, čo je najnižšia úroveň zdraženia naposledy evidovaná v marci 2021. Vyššie o pätinu boli tiež ceny služieb stravovania (najmä závodného), výrobkov a služieb osobnej starostlivosti, či tovary pre domácich miláčikov aj sociálnych služieb. O viac ako 17 % narástli aj ceny za služby kúpeľnej starostlivosti a u zubných lekárov.

Index spotrebiteľských cien sa vo februári oproti januáru zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 1,1 %, v domácnostiach dôchodcov o 1 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 15,3 %, za nízkopríjmové domácnosti a za domácnosti dôchodcov zhodne o 16,3 %. Spolu za dva mesiace roku 2023 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 15,3 % (za domácnosti zamestnancov o 15,2 %, za nízkopríjmové domácnosti, za domácnosti dôchodcov zhodne o 16,2 %).