streda 22. marca 2023

EU: Minimálny príjem

Poslanci Európskeho parlamentu chcú riešiť súčasnú krízu vysokých nákladov prostredníctvom nového zákona na modernizáciu a posilnenie vnútroštátnych systémov minimálneho príjmu v krajinách Európskej únie. Európska komisia 28. septembra 2022 navrhla odporúčanie Rady o primeranom minimálnom príjme. Stanovuje, ako môžu krajiny EÚ modernizovať svoje systémy minimálneho príjmu tak, aby boli účinnejšie a aby sa znížil počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v EÚ.


Minulý týždeň v stredu 15. marca 2023 plénum europarlamentu prijalo uznesenie, podľa ktorého by smernica EÚ o primeranom minimálnom príjme zvýšila dostupnosť a účinnosť tohto systému. Viedla by tiež k tomu, že ľudia, ktorí sú v súčasnosti mimo trhu práce, by sa doň začlenili. Krajiny EÚ by mali pravidelne hodnotiť svoje vnútroštátne systémy a v prípade potreby ich aktualizovať, pričom by mali zabezpečiť primeranú úroveň podpory, ktorá odráža vnútroštátnu prahovú hodnotu rizika chudoby (AROPE), s cieľom vytvoriť záchrannú sociálnu sieť zaručujúcu minimálnu životnú úroveň.

Poslanci chcú tiež zvýšiť informovanosť o týchto systémoch a zlepšiť ich dostupnosť, najmä pre znevýhodnené skupiny, ktorými sú napr. ľudia bez domova. Navrhujú opatrenia na riešenie rozsiahlych problémov v krajinách EÚ, ako nedostatočné využívanie týchto systémov a digitálna priepasť.