pondelok 20. marca 2023

EU: Digitálna identita

Od začiatku pandémie Covid-19 sa viac verejných a súkromných služieb zdigitalizovalo. Táto zmena si vyžaduje bezpečné a spoľahlivé systémy digitálnej identifikácie. Počas plenárneho zasadnutia v polovici marca Európsky parlament prijme pozíciu k navrhovanej aktualizácii európskeho rámca pre digitálnu identitu. Zlepšené pravidlá týkajúce sa európskej digitálnej identity (tzv. eID) pomôžu ľuďom využívať verejné služby a vykonávať on-line transakcie v celej Európskej únii.

Európska digitálna identita (eID) umožňuje vzájomné cezhraničné uznávanie vnútroštátnych systémov elektronickej identifikácie. Umožňuje európskym občanom identifikovať sa a autentifikovať sa on-line bez toho, aby sa museli obracať na komerčných poskytovateľov. Digitálna identita umožňuje občanom prístup k on-line službám iných členských štátov EÚ pomocou ich národného elektronického preukazu totožnosti.

Aké sú výhody európskej digitálnej identity? Európska digitálna identita sa môže využívať v nasledovných oblastiach: 

  • Verejné služby, akými sú žiadosť o rodné listy, lekárske potvrdenia, nahlásenie zmeny adresy.
  • Otvorenie bankového účtu.
  • Podávanie daňových priznaní.
  • Podanie žiadosti o štúdium na vysokej škole doma alebo v inej krajine EÚ.
  • Uloženie lekárskeho predpisu, ktorý možno použiť kdekoľvek v Európe.
  • Preukázanie veku.
  • Požičanie auta pomocou digitálneho vodičského preukazu.
  • Registrácia v hoteli.

V nariadení o elektronickej identifikácii, autentifikácii a dôveryhodných službách (eIDAS) z roku 2014 sa od členských krajín EÚ vyžaduje, aby vytvorili vnútroštátne systémy elektronickej identifikácie, ktoré spĺňajú určité technické a bezpečnostné štandardy. Tieto národné systémy sú potom prepojené, čo občanom umožňuje používať ich národný elektronický občiansky preukaz na prístup k on-line službám v iných krajinách EÚ. V roku 2021 Európska komisia predložila návrh vychádzajúci z rámca eIDAS, ktorého cieľom je umožniť do roku 2030, aby aspoň 80 % občanov využívalo digitálnu identitu na prístup ku kľúčovým verejným službám vrámci EÚ. Správa o navrhovanej aktualizácii, ktorú prijal Výbor pre priemysel, výskum a energetiku Európskeho parlamentu zdôrazňuje, aby vnútroštátne systémy navzájom spolupracovali, aby sa jednoducho používali a aby občania mali kontrolu nad svojimi osobnými údajmi.