štvrtok 23. marca 2023

Zdravie: Pozor na znečistený vodovod!

Trpíte častými bolesťami brucha, hlavy, ochoreniami pľúc či problémami so srdcovo-cievnym systémom? Zdrojom týchto zdravotných problémov môže byť aj znečistené vodovodné potrubie.  Nachádzajú sa v ňom nielen nánosy ílu, pieskov či železa, ale aj tzv. biofilm s premnoženými baktériami a vírusmi, ale tiež chemické nečistoty ako oxidy železa, vápnika, horčíka či mangánu. Dôležitý je preto pravidelný laboratórny rozbor vody, ktorý každoročne pri príležitosti Svetového dňa vody 22. marca poskytujú niektoré vodárenské spoločnosti alebo regionálne úrady zdravotníctva zadarmo.

„Pre ľudské zdravie sú najnepríjemnejšie baktérie a vírusy. Baktérie, ktoré sa nachádzajú vo vodovodnom systéme a spôsobujú najväčšie problémy, sú legionella, koliformné baktérie (Escherichia coli) a pseudomonas. Tieto baktérie môžu spôsobiť problémy so zažívaním, s dýchacou sústavou či so srdcovo-cievnym systémom. Čo sa týka zažívacích problémov, koliformné baktérie spôsobujú hnačky, pri pľúcnych problémoch ide o rôzne pľúcne plesne. Legionella si vie tiež ,sadnúť‘ na pľúca a na celý dýchací aparát,“ hovorí Tomáš Sleziak. Podľa merania sa legionella vo väčšom množstve nachádzala najmä v objektoch, ktoré sa relatívne málo používajú, alebo sú veľmi rozsiahle a nestíha sa minúť objem teplej vody, ktorá je pripravená. Dôvodom je, že legionella sa najčastejšie vyskytuje v teplej vode alebo v zásobníkoch teplej vody, v rozvodoch teplej vody, v cirkulácii.

Nie je pravidlom, že najviac znečistené sú staršie potrubia: „Íly a piesky sa najčastejšie vyskytujú v starších potrubiach alebo v nových potrubiach, kde nebol dostatočne dodržaný technologický postup, napríklad pri rôznych výkopoch. Biologické znečistenia sa vyskytujú aj v nových, aj v starých rozvodoch vody. Záleží na tom, aký čas prebehol od kolaudácie objektu, ako dlho sa voda používa, prípadne nepoužíva a akým spôsobom je pripravovaný ohrev teplej vody,“ dodáva Tomáš Sleziak. Ako zistím, že mám zanesené potrubie bez rozboru vody? Dobrým ukazovateľom je napríklad tlak vody. Keď sa v potrubí nachádzajú mechanické nečistoty, tak tie postupne zmenšujú priemer potrubia. Potom začínajú domácnosti mať problémy s tlakom vody. Následne majú problém so zanášaním, znečistením a znehodnotením konečných spotrebičov – práčok, umývačiek riadu a vodovodných batérií. Najväčší problém je s nánosom – tzv. biofilmom, lebo sa v ňom nachádzajú baktérie, ktoré sa držia na zanesených stenách potrubí.

Výmena potrubia pri znečistení nie je nutnosťou. Kvalitný proces čistenia dokáže odstrániť väčšinu mechanických, chemických a biologických nečistôt do niekoľkých hodín. Unikátny ekologický systém čistenia nevyžaduje žiadne chemikálie či iné prísady, pracuje šetrne k akýmkoľvek typom potrubí iba na báze pulzného tlaku a malého množstva vody.  Šetrí nielen prírodné zdroje, ľudské zdravie, peniaze, ale aj čas – denne dokáže vyčistiť 1,5 kilometra potrubia. Pravidelné a správne čistenie vodovodného potrubia chráni nielen zdravie, ale aj peňaženku. Potrubia v nových budovách by podľa normy STN 806-4 vždy po inštalácii a novej inštalácii alebo po inštalácii a úprave by mali byť prepláchnuté a dezinfikované. O dezinfekcii sa následne vystavuje protokol, ktorý sa spolu s protokolom o rozbore vody dodáva k stavebnému konaniu.