utorok 18. apríla 2023

SR: Zamestnanosť a mzda vo februári 2023

Zamestnanosť na Slovensku podľa štatistického úradu vo väčšine sledovaných odvetví rástla, ale až štyri odvetvia zaznamenali úbytok zamestnancov, najviac vo vybraných trhových službách. A napriek rastu nominálnych miezd reálne viac zarábali iba zamestnanci troch odvetví s najnižšími mzdami.

Počas februára 2023 medziročne vzrástol počet zamestnaných osôb v 6 spomedzi 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Zamestnanosť najvýraznejšie rástla v ubytovaní, a to o viac ako 8 %. Počet zamestnaných v tomto odvetí sa zvyšuje už jeden a pol roka, pričom sa stále iba dopĺňa stav zamestnancov, o ktorých prišli zatvorené ubytovacie zariadenia počas pandémie. V sektore informácií a komunikácie počet zamestnaných osôb stúpol o takmer 3 %. V ostatných odvetviach rast zamestnanosti neprekročil 2 %. Naopak, počet zamestnaných osôb sa znížil o 2,7 % vo vybraných trhových službách, do 1 % vo veľkoobchode, doprave a skladovaní a tiež v priemysle. V odvetví priemyslu, ktorý poskytuje prácu najväčšiemu počtu osôb, zamestnanosť posledný rok nepretržite klesá. Počas prvých dvoch mesiacov roka 2023 zamestnanosť medziročne vzrástla v 7 z 10 sledovaných odvetví, najvýraznejšie v ubytovaní o 6,9 %. Počet zamestnaných osôb nad 2 % sa zvýšil aj v informáciách a komunikácii a v predaji a oprave motorových vozidiel. Zamestnanosť poklesla o viac ako 3 % vo vybraných trhových službách, do 1 % v priemysle a veľkoobchode.

Priemerná nominálna mesačná mzda vo februári 2023 medziročne zrýchlila tempo rastu vo všetkých desiatich odvetviach ekonomiky. Najmenej, o 8,7 %, rástla v odvetví s najvyššími mzdami – v informáciách a komunikácii (2.322 eur), najviac v sektore ubytovania o 22 % (1.002 eur). O viac ako 15 % stúpli mzdy v odvetviach s najnižšími zárobkami – v reštauráciách a pohostinstvách (683 eur) a v stavebníctve (928 eur). V ostatných odvetviach mzdy rástli od 10,3 do 14,3 %. Vysoký rast spotrebiteľských cien (inflácia) však spôsobil, že reálne mzdy medziročne klesli vo väčšine sledovaných odvetví. Najviac sa prepadli v informáciách a komunikácii o 5,8 %, v priemysle o 4,4 % a vo vybraných trhových službách o 3 %. Reálna mzda vzrástla iba v troch sektoroch, o 5,7 % v ubytovaní, a do jedného percenta v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev a rovnako aj v stavebníctve.

Nominálna mesačná mzda za dva mesiace roka 2023 sa v priemere v jednotlivých sledovaných odvetviach medziročne zvýšila od 8,3 do 24,2 %. Tlaku vysokej inflácie odolali len odvetvia ubytovania a činností reštaurácií a pohostinstiev. Mzdy v ubytovaní v kumulatíve boli vyššie až o 7,7 %, v reštauráciách a pohostinstvách o 0,8 %. V ostatných ôsmich odvetviach zamestnanci dostávali reálne menej ako pred rokom. Najviac, o vyše 6 %, sa reálne mzdy medziročne prepadli v informáciách a komunikácii. Pokles reálnych miezd vyšší ako 4 % bol zaznamenaný aj v priemysle a vybraných trhových službách. Vysokou infláciou boli najmenej zasiahnuté zárobky v stavebníctve, reálne poklesli o iba 0,7 %.