štvrtok 1. júna 2023

IT: Zvažujete rekvalifikáciu?

Z prieskumu Svetového ekonomického fóra (803 firiem zo 45 krajín sveta) vyplýva, že vyše 75 % spoločností plánuje v nasledujúcich piatich rokoch implementovať do svojho biznisu viaceré typy digitálnych technológií či platforiem (veľké dáta, cloudové služby, umelá inteligencia). Rast IT segmentu je o čosi rýchlejší ako rast počtu odborníkov pre túto sféru. Situácia na trhu práce taktiež akceleruje rast platov IT odborníkov, a to je motorom zvyšovania cien IT služieb. Aj napriek nelichotivému stavu v praxi, Slováci vnímajú v IT profesii viacero výhod.

Podľa prieskumu spoločnosti Seyfor v otázke, čo by opýtaných oslovilo, ak by uvažovali o kariére v IT, bola dominujúcou odpoveďou flexibilita a možnosť pracovať v tejto sfére prakticky odkiaľkoľvek. Uviedlo tak 62 % Slovákov. Takmer 60 % je motivovaných finančnými benefitmi a 40 % Slovákov vníma, že IT je dlhodobo perspektívnou a progresívnou oblasťou. Pomerne zhodné sú aj percentá, ktoré pomenúvajú prekážky, ktoré by Slovákov limitovali rozhodnúť sa v prospech IT kariéry: 43 % odrádza stres a tlak z chýb, ktoré môžu nastať a 42 % si myslí, že táto práca je príliš technická a odborná. Nutnosť neustáleho učenia sa a sledovania trendov odrádza 39 % Slovákov. Potešujúcim faktom je, že takmer 60 % Slovákov by uvažovalo o rekvalifikácii v prospech IT kariéry, ak by v nej mali dlhodobú a finančne atraktívnu perspektívu.

Martin Cígler si myslí, že rekvalifikácia je vhodná pre každého, kto má chuť robiť to, na čo sa rekvalifikuje: „Rekvalifikácia je rozhodne spôsob, ako zmeniť zameranie a vypracovať sa v oblastiach, ktoré sú v súčasnej dobe nedostatkové. Je to však o človeku samotnom, pretože rekvalifikácia je odrazovým mostíkom, ale ďalšou cestou je skutočné zlepšovanie sa v praxi. Môže to byť náročnejšie, keď niekto pozične rastie pomalšie a získava skúsenosti postupne, ale nevidím to ako nereálne.“ Ak má uchádzač o prácu v IT obavy z náročnosti tejto práce, M. Cígler radí, aby sa sústredil na zamestnávateľov, ktorí podporujú vzdelávanie svojich zamestnancov.