piatok 2. júna 2023

SR: Až polovica batoliat jedáva pred obrazovkou

Výživa počas prvých 1.000 dní života je mimoriadne dôležitá: formuje základy optimálneho vývoja, metabolizmu a môže pozitívne naprogramovať stravovacie návyky či chuťové preferencie. Zároveň znižuje riziko civilizačných ochorení, akými sú napr. obezita, cukrovka typu II., alergia, astma, kardiovaskulárne ochorenia a pod. Na Slovensku sa ročne narodí okolo 55.000 detí, v batolivom veku je tak približne 110.000 detí. On-line dotazník Nutricheq (na 1000dni.sk/nutricheq/) zozbieral v období apríl – október 2022 anonymné dáta o stravovaní slovenských 1.166 batoliat (1 – 3 roky). Čo všetko odhalil?

Medzi najzávažnejšie nedostatky patria nadmerný príjem cukru a soli, nedostatok ovocia a najmä zeleniny v jedálničku, veku neprimeraná - nadmerná konzumácia neupraveného kravského mlieka a nedostatočná konzumácia mliečnych produktov. Aj preto vysoký počet detí trpí nedostatkom železa, vápnika, vitamínu D či kyseliny listovej, ale aj na prebytok soli či cukru. Výsledky štúdie tiež ukázali na nedostatky v stravovacom režime či stolovaní, medzi ktoré zaraďujeme podporovanie vyberavosti v jedle, nevhodný pitný režim (sladené nápoje, pitie z dojčenskej fľaše a pod.) a nakoniec aj alarmujúci počet detí, ktoré jedia pred televíznou či inou digitálnou obrazovkou! Pediatri sú s výsledkami prieskumu oboznámení, avšak zodpovednosť je na pleciach rodičov. „V rukách všeobecného lekára pre deti a dorast je nielen riešenie akútnych stavov, ale aj pravidelná prevencia a podpora rodičov v správnej starostlivosti a stravovaní detí, čo je základným predpokladom zdravého rastu a vývoja našich pacientov. Okrem bezprostredných hrozieb je potrebné zaoberať sa súčasne i naliehavými otázkami súvisiacimi s nevyváženou stravou a zlou životosprávou, ktoré majú korene v ranom detstve. Ako odhalili výsledky NutriCheq-u za rok 2022, v stravovaní batoliat sú stále prítomné nedostatky, na ktoré je potrebné rodičov upozorňovať“, komentovala výsledky prieskumu MUDr. Elena Prokopová.

Vďaka Iniciatíve „Prvých 1000 dní“ je rodičom sprístupnený on-line nástroj Nutricheq, ktorý pomáha odhaľovať nedostatky stravovania detí. Po vyplnení krátkeho anonymného dotazníka dostane rodič okamžitú odpoveď aj s návrhmi riešenia nedostatkov v stravovaní svojho batoľaťa vo forme 16 brožúrok, ktoré pripravili lekári. Dotazník vznikol v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou a pomáha rodičom odhaľovať nedostatočnú alebo naopak nadmernú konzumáciu niektorých druhov potravín či živín alebo hroziacu podvýživu či nadváhu dieťaťa. NutriCheq sa zaoberá aj kultúrou stravovania v rodine, čo taktiež ovplyvňuje zvyky dieťaťa. „Sme radi, že rok po svojom spustení pomáha on-line NutriCheq mnohým rodičom zorientovať sa v spleti informácií o zdravej strave svojich detí a upozorní ich na nedostatky, ako aj na spôsob ich odstránenia. Digitálny NutriCheq však v žiadnom prípade nemá ambíciu nahradiť diagnostiku lekára, vyhodnotenie odpovedí rodiča má orientačný charakter a odporúčame ho konzultovať s pediatrom dieťaťa. Vyplnený dotazník aj s vyhodnotením, môže totiž rodič zaslať aj priamo svojmu pediatrovi,“ dodáva Mária Jendrišáková,