štvrtok 8. júna 2023

Radíme: Platby v zahraničí

Na cesty do cudziny je vhodné mať k dispozícii dve karty. Ak napríklad vyčerpáte limit na jednej, stratíte ju, ukradnú vám ju, alebo ju „zhltne“ bankomat, máte ihneď k dispozícii náhradu. V niektorých štátoch, napríklad Švédsko či Holandsko, dokonca inak ako kartou nezaplatíte, a to ani pri pouličnom predaji. Avšak sú stále aj krajiny, kde na pláži alebo vo verejnej doprave budú preferovať hotovosť. Menší obnos si môžete priviezť zo Slovenka, prípadne si vybrať peniaze až na mieste z bankomatov. V exotických krajinách budete častejšie používať okrem miestnej meny aj doláre alebo eurá. Napríklad v stánkoch s občerstvením, ale aj taxíkoch či v reštauráciách alebo pri platení za rôzne výlety vám ponúknuť často lepšiu cenu, ak máte hotovosť. Spolu s Home Credit prinášame praktické rady týkajúce sa samotného platenia, výberu hotovosti, ale aj čo robiť v prípade straty či krádeže platobnej karty. 

„Ak budete platiť kartou tam, kde nemajú euro, neodporúčame využiť službu Dynamic Currency Conversion (DCC). Tá totiž ponúka prepočet čiastky transakcie na menu, v ktorej je vedená karta a výmenný kurz použitý u obchodníka je veľmi často pre klienta výrazne nevýhodný. V takomto prípade si z ponúknutých možností prepočtu vyberte menu krajiny, v ktorej sa nachádzate,“ radí Alesandro Villa. Ak máte debetnú kartu a zároveň aj kreditnú, odporúčame vyberať z bankomatov práve kartou debetnou. Niektoré debetné karty ponúkajú výber zadarmo po celom svete. Kreditná karta je potom vhodnejšia na platenie v obchodoch alebo za služby a môžete ju oceniť aj pri prenájme auta, kedy sa väčšinou účtuje nevratná kaucia ako poistka. Kreditná karta je tiež určitou finančnou rezervou na cesty. Obchodníci vo väčšine krajín sú tiež vybavení terminálmi pre bezkontaktné platenie, teda nahraním karty do mobilu sa minimalizuje prípadná škoda pri strate karty. Pokiaľ je to možné, vyberajte z bankomatov tiež bezkontaktne. Znížite tým riziko zneužitia, tzv. skimming (skopírovanie karty v bankomate) a nehrozí, že karta zostane v bankomate pri opakovane chybne zadanom PIN kóde. Aj v bankomatoch sa vyhnite službe DCC, rovnako ako pri platení v obchodoch. Pred samotným výberom si skontrolujte, či prevádzkovateľ bankomatu neúčtuje navyše poplatok, pričom o jeho výške musí informovať vopred. Kým vaša banka vám nemusí účtovať poplatok za výber z bankomatu ani v zahraničí, komerčný prevádzkovateľ áno. Ideálne preto je, ak vyberáte z bankomatov, ktoré prevádzkuje vaša banka alebo skupina, do ktorej patrí. 

Pred cestou si tiež skontrolujte nastavenie limitov na karte, a to tak pre výbery z bankomatov, ako aj v prípade platieb u obchodníkov. Nezabudnite ani na limity na platby on-line. Nastavením limitov tiež chránite svoje peniaze, pokiaľ by vám kartu ukradli. Čo robiť pri strate či krádeži karty? V prvom rade si okamžite zablokujte platobné karty. „Najrýchlejšie zablokujete kartu v mobilnej aplikácii, môžete tiež zatelefonovať na zákaznícku linku vydavateľa karty alebo prostredníctvom internetového bankovníctva. Zároveň si môžete zažiadať o vydanie novej karty. Niektorí poskytovatelia ponúkajú virtuálnu kartu, ktorú môžete okamžite aktivovať v mobilnom zariadení. Tí, ktorí majú v ponuke klasickú kartu, k nej môžu, ale nemusia, dodávať aj jej variant na okamžitú aktiváciu v smartfóne,“ popisuje Alessandro Villa. Pokiaľ máte kartu, ktorá má bezkontaktnú funkciu, môžete čerpať prostriedky do určitej výšky bez zadávania PIN. Tento limit sa môže v jednotlivých krajinách líšiť, prípadne niekedy je požadované zadanie PIN pri akejkoľvek platbe. V prípade, že vám kartu niekto ukradne a zneužije ju, platí, že najskôr je potrebné kartu zablokovať, potom nahlásiť na políciu a následne podať reklamáciu u prevádzkovateľa. Preveruje sa, či nedošlo k prezradeniu PIN a pokiaľ je potvrdené, že peniaze boli čerpané bez PIN – bezkontaktne, tak v prevažnej väčšine prípadov prevádzkovateľ reklamáciu uzná a peniaze klientovi vráti. 

Platobnú kartu je možné poistiť proti zneužitiu ako aj strate osobných vecí. Poistenie sa často vzťahuje na hotovosť v peňaženke, osobné doklady, ale aj na veci, ako je kabelka, peňaženka, kľúče či drobná elektronika. Okrem mobilu je to napríklad aj fotoaparát, hodinky, tablet a samozrejme v rámci poistenia osobných vecí je poistené zneužitie karty. Pre prípad, keď niekto zneužije vašu kartu skôr, ako stihnete nahlásiť jej stratu či odcudzenie, existuje poistenie, ktoré vám stratu peňazí čiastočne alebo úplne nahradí. S využívaním mobilných aplikácií na správu financií súvisí ešte jedno úskalie, a to pripájanie k verejne dostupnej wifi. Neodporúčame sa prihlasovať do mobilného alebo internetového bankovníctva pomocou wifi v hoteli alebo v reštaurácii. Nikdy neviete, ako je taká sieť zabezpečená, ani kam presne prúdia vaše dáta. V tomto prípade radšej využívajte vlastné mobilné pripojenie alebo skutočne zabezpečenú a dôveryhodnú sieť.