pondelok 5. júna 2023

SR: Konkurzy v máji 2023

V máji t. r. bolo na Slovensku vyhlásených 27 konkurzov na majetok dlžníkov a boli povolené 2 reštrukturalizácie. Žiadny dlžník nevyužil nástroj na oddlženie – preventívnu reštrukturalizáciu. Podľa analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.  (CRIF SK) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa počet konkurzov nezmenil a počet reštrukturalizácií vzrástol z 0 na 2. V medziročnom porovnaní s májom 2022 počet konkurzov klesol o 3,57 percenta (z 28 na 27) a počet reštrukturalizácií sa nezmenil. Zároveň bolo zastavených 9 konkurzných konaní pre nedostatok majetku (7 v máji 2022) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 13 konkurzov (20 v máji 2022). Zároveň sa začalo 31 nových konkurzných konaní (35 v máji 2022).

Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v máji 2023 bolo 26 konkurzov (96,30 percenta) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov – z toho 20 (76,92 percenta) boli spoločnosti s ručením obmedzeným, jedna (3,85 percenta) bola akciová spoločnosť a 5 (19,23 percenta) bolo verejne obchodných spoločností. V konkurze je aj jedno združenie, ktoré predstavuje inú právnu formu podnikania. Obe spoločnosti, ktorým bola povolená reštrukturalizácia, sú eseročky. Až 66,67 percenta zo spoločností v konkurze boli firmy bez zamestnancov a 22,22 percenta zamestnávalo menej ako 10 pracovníkov.

V máji 2023 bolo najviac konkurzov vyhlásených vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov (6) a v priemyselnej výrobe (5). Z hľadiska sídla spoločností bolo najviac konkurzov vyhlásených v Bratislavskom (6) a v Žilinskom kraji (5). Jedna spoločnosť s povolenou reštrukturalizáciou pôsobí v priemysle, druhá v stavebníctve. Sídlia v Košickom a v Žilinskom kraji. Najväčšou spoločnosťou v konkurze z hľadiska obratu je GREAT UNITED TRADING SLOVAKIA, s.r.o.. Tento maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach, sídliaci v Bratislavskom kraji, dosahoval obrat od 3 do 4 miliónov eur.

V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 288 konkurzov, čo je o 0,70 percenta viac než v predchádzajúcom období (286 konkurzov). V období od júna 2022 do mája 2023 bolo povolených 16 reštrukturalizácií, čo je o 40,74 percenta menej než v období od júna 2021 do mája 2022 (27 povolených reštrukturalizácií). Od roku 2006 do konca mája 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 4 956 konkurzov a bolo povolených 914 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.