streda 19. júla 2023

EU: Nové pravidlá pre batérie

Európsky parlament schválil nové pravidlá týkajúce sa navrhovania, výroby a nakladania s odpadom všetkých typov batérií predávaných v Európskej únii. Europoslanci odsúhlasili dohodu dosiahnutú s Radou o revízii pravidiel EÚ o batériách a použitých batériách. Nový zákon zohľadňuje technologický vývoj a budúce výzvy v tomto odvetví a bude sa vzťahovať na celý životný cyklus batérií od návrhu až po koniec životnosti.


Kľúčové opatrenia stanovené v nariadení: 

  • povinné vyhlásenie o uhlíkovej stope a štítok pre batérie pre elektrické vozidlá (EV), batérie pre ľahké dopravné prostriedky (LMT) (ako sú elektrické skútre alebo bicykle) a dobíjateľné priemyselné batérie s kapacitou nad 2 kWh;
  • navrhovanie prenosných batérií v spotrebičoch tak, aby ich spotrebitelia mohli ľahko odstrániť a vymeniť;
  • digitálny pas pre batérie LMT, priemyselné batérie s kapacitou nad 2 kWh a batérie EV;
  • politika náležitej starostlivosti pre všetky hospodárske subjekty s výnimkou malých a stredných podnikov;
  • prísnejšie ciele zberu odpadu: v prípade prenosných batérií – 45 % do roku 2023, 63 % do roku 2027 a 73 % do roku 2030; v prípade batérií LMT – 51 % do roku 2028 a 61 % do roku 2031;
  • minimálne úrovne materiálov zhodnotených z použitých batérií: lítium – 50 % do roku 2027 a 80 % do roku 2031; kobalt, meď, olovo a nikel – 90 % do roku 2027 a 95 % do roku 2031;
  • minimálne úrovne recyklovaného obsahu z výroby a spotrebiteľského odpadu na použitie v nových batériách: osem rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia – 16 % pre kobalt, 85 % pre olovo, 6 % pre lítium a 6 % pre nikel; 13 rokov po nadobudnutí účinnosti: 26 % v prípade kobaltu, 85 % v prípade olova, 12 % v prípade lítia a 15 % v prípade niklu.