pondelok 17. júla 2023

Inflácia: Zmierňovanie rastu

Zmierňovanie rastu inflácie na Slovensku podľa štatistického úradu pokračuje. Medziročne inflácia od roku 2021 síce bez prestávky rastie, ale štvrtý mesiac jej dynamika klesla na úroveň 10,8 %. Medziročné spomaľovanie rastu inflácie v júni ovplyvnil najmä rýchlejší pokles cien pohonných hmôt o takmer 19 %, zdražovanie potravín pod 20 % a bývanie s energiami a službami pod 10 %. Medzimesačne sa rast cien potravín zastavil prvýkrát od augusta 2021. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júni 2023 medzimesačne vzrástli o 0,2 %. Pri júnovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 10,8 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 11,6 % a čistá inflácia hodnotu 9,3 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 0,3 % a čistá inflácia 0,4 %.


Najvýraznejší vplyv mal medzimesačný rast cien v odbore doprava: opätovne vzrástlo hlavne prevádzkovanie prostriedkov osobnej dopravy o 1,3 %, z toho najviac rástli ceny pohonných látok o 1,6 %. Zvýšili sa aj ceny organizovaných dovolenkových zájazdov o 6 % a  v reštauráciách a kaviarňach o 1 %. V júni sa zastavil prvýkrát od augusta 2021 rast cien potravín - zostal na májovej úrovni. Ceny mlieka, syrov, a vajec klesli o 1,7 %, znižovali sa tretí mesiac po sebe. Medzimesačne nižšie boli ceny aj pri chlebe a obilninách o 0,4 %, pri zelenine o 1,4 % a pri olejoch a tukoch o 3,5 % (hlavne poklesom cien masla, margarínu). V porovnaní s májom ešte stále rástli ceny mäsa o 0,7 %, ovocia o 6,1 % a cukru a cukroviniek o 0,8 %. Nealkoholické nápoje zaznamenali pokles o 0,2 %, nižšie ceny mala káva aj minerálne vody. Ceny v odbore bývanie a energie medzimesačne klesli prvýkrát po dvoch rokoch o 0,1 % (ceny tepelnej energie o 1,3 %, ceny imputovaného nájomného o 0,1 %, ktoré naposledy klesli v januári tohto roku). Vzrástli tiež ceny alkoholických nápojov, tovarov a služieb na údržbu domácnosti, farmaceutických výrobkov, služieb osobnej starostlivosti, sociálnych služieb aj ceny odevov.

Medziročná inflácia sa znížila na 10,8 %, čo bola úroveň naposledy v marci 2022, pokles pokračoval iba pri cenách v doprave. Najväčší vplyv na celkovú infláciu mali ceny potravín s nealko nápojmi. Tie nepretržite rastú už tretí rok a v júni medziročne stúpli o 19 %, čo sú hodnoty spred roka. Dynamika rastu sa spomalila tretí mesiac, avšak ceny vyššie o viac ako 20 % sa stále udržali v 5 spomedzi 9 sledovaných skupín potravín. Najvýznamnejšie boli najmä vyššie ceny chleba a obilnín o 20 %, mlieka, syrov a vajec o 21,6 %, a tiež zeleniny o 25 % aj cukru a cukroviniek o 28,5 %. Nealkoholické nápoje sa zvýšili o 17,7 %. Pred letom k celkovému výsledku inflácie prispeli aj vyššie ceny za stravovacie služby o 12,9 %, z toho hlavne v reštauráciách a kaviarňach o 14,7 %, ako aj vyššie ceny za ubytovacie služby o 9,5 %. Naďalej rástli ceny za tovary a služby osobnej starostlivosti o viac ako 15 %, z nich hlavne ostatné pomôcky a výrobky o 17,4 %. Vyššie ceny zaznamenalo aj odievanie či vzdelávanie. Rast cien v odbore bývanie a energií bol aktuálne v júni na úrovni 9,7 %. Hodnotu pod 10 % mal naposledy v decembri 2021. Vyššie ceny zaznamenali pevné paliva o 37,1 % a tepelná energia o 17,7 %, ako aj údržba a oprava obydlia o 15,6 %, či zber smetí o 17,2 %. Dlhodobý vplyv rastu cien stavebných materiálov sa prejavuje v imputovanom nájomnom, to v júni zaznamenalo medziročne zvýšenie cien o 6 %, čo bola najnižšia hodnota za posledné dva roky. Medziročný rast cien tlmil iba odbor doprava, ceny v ňom klesli o 5,1 %. Najväčší vplyv mal pokles cien pohonných látok, ktoré boli medziročne lacnejšie o 18,6 %.

Index spotrebiteľských cien sa v júni oproti máju znížil v domácnostiach zamestnancov, v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,2 % a v domácnostiach dôchodcov sa zvýšil o 0,1 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 10,7 %, za nízkopríjmové domácnosti o 11,6 % a za domácnosti dôchodcov o 11,4 %. V súhrne za prvý polrok roka 2023 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 13,6 % (za domácnosti zamestnancov o 13,5 %, za nízkopríjmové domácnosti a za domácnosti dôchodcov zhodne o 14,5 %).