piatok 21. júla 2023

SR: Zamestnanosť a mzda v máji 2023

V slovenskej ekonomike počas mája 2023 nastúpilo znižovanie počtu zamestnancov. Najviac zasiahnutými odvetviami boli 
podľa údajov štatistického úradu vybrané trhové služby, kde bola zamestnanosť medziročne nižšia o 3,4 % a veľkoobchod s poklesom o 2,9 %. Po ôsmich mesiacoch nepretržitého rastu ubudli tiež zamestnanci reštaurácií a pohostinstiev. Ich počet medziročne klesol o 1,3 %. Rovnako sa prerušilo 18 mesačné obdobie rastu počtu zamestnancov v sektore ubytovania, kde májová zamestnanosť medziročne klesla o 0,9 %. Priemysel pokračoval v úbytku počtu zamestnancov už 14 mesiacov s výnimkou tohtoročného marca, májová zamestnanosť tu medziročne poklesla o 0,3 %.

Rast počtu zamestnaných súvisiaci s rozbehom sezóny sa prejavil len v stavebníctve o 2,3 %. Viac ľudí ako pred rokom pracovalo aj v informáciách a komunikácii (o 1,9 %) a tiež v predaji a oprave motorových vozidiel (o 0,2 %).  V súhrne za päť mesiacov 2023 sa zvýšil počet zamestnaných osôb najviac v ubytovaní o 4,7 %, v stavebníctve o 2,6 % a v informáciách a komunikácii o 2,2 %. Menej osôb ako v rovnakom období minulého roka pracovalo vo vybraných trhových službách (o 2,9 %), vo veľkoobchode (o 1,7 %), v priemysle, ktorý je najväčším zamestnávateľom (o 0,5 %), a aj v doprave a skladovaní (o 0,2 %).

Nominálna mesačná mzda v máji 2023 medziročne rástla, pričom najvyšší rast (takmer 17 %) si zachoval sektor ubytovania. Naopak v stavebníctve nominálne mzdy vzrástli medziročne len o 1,4 %. Hodnotu miezd naďalej výrazne decimovala vysoká inflácia. Len v ubytovaní boli reálne mzdy medziročne vyššie o 4,4 %, vo vybraných trhových službách o 3,3 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,4 %. V ostatných odvetviach reálne mzdy medziročne poklesli, najviditeľnejšie v stavebníctve až o viac ako 9 %, a tiež v informáciách a komunikácii o 7,4 %. Nominálna mesačná mzda v súhrne za päť mesiacov roka 2023 vzrástla vo všetkých sledovaných odvetviach, v siedmich z nich dvojciferným tempom. Po započítaní vplyvu inflácie od začiatku roka rast reálnych miezd zaznamenalo len ubytovanie o 4,2 % a veľmi mierne aj podniky pôsobiace v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. V ostatných odvetviach mali zamestnanci nižšiu reálnu hodnotu miezd. Reálne mzdy najviac poklesli v informáciách a komunikácii o viac ako 6 %, v priemysle a aj v doprave a skladovaní takmer o 4 %.