utorok 18. júla 2023

Konkurzy: V druhom štvrťroku 2023 rástli

V druhom štvrťroku 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 73 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov a povolené boli 2 reštrukturalizácie. Podľa údajpv CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v porovnaní s predchádzajúcim, prvým štvrťrokom tohto roka počet vyhlásených konkurzov vzrástol o 10,61 percenta (zo 66 na 73) a počet povolených reštrukturalizácií klesol o 50 percent (zo 4 na 2). V medziročnom porovnaní s druhým štvrťrokom 2022 počet vyhlásených konkurzov vzrástol o 4,29 percenta (zo 70 na 73) a počet povolených reštrukturalizácií klesol o 80 percenta (z 10 na 2).


V priebehu posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 289 konkurzov, čo je o 5,47 percenta viac než v predchádzajúcom období s 274 konkurzmi. V období od júla 2022 do júna 2023 bolo povolených 13 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím s 26 povolenými reštrukturalizáciami o rovnú polovicu menej. Od roku 2006 do konca júna 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 4 975 konkurzov a bolo povolených 914 reštrukturalizácií právnických osôb - dlžníkov.

V júni 2023 bolo vyhlásených 19 konkurzov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (27 konkurzov) je to o 29,63 percenta menej a v medziročnom porovnaní s júnom 2022 s 18 konkurzmi to predstavuje nárast o 5,56 percenta. Zároveň boli pre nedostatok majetku zastavené 4 konkurzné konania a z rovnakého dôvodu bolo zrušených až 23 konkurzov. Začatých bolo 50 nových konkurzných konaní. V šiestom mesiaci tohto roka žiaden subjekt nevyužil možnosť preventívnej reštrukturalizácie a zároveň nebola povolená ani jedna reštrukturalizácia. V druhom štvrťroku boli povolené iba 2 reštrukturalizácie v máji. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet reštrukturalizácií v júni 2023 klesol z 3 na 0.Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v júni bolo všetkých 19 konkurzov (100 percent) vyhlásených na spoločnosti s ručením obmedzeným. Až 68,42 percenta z nich sú firmy bez zamestnancov. Spoločnosti, ktoré zamestnávali menej ako 10 zamestnancov, predstavujú 15,79 percenta. Naopak, najväčšími zamestnávateľmi sú spoločnosti M.I.S. SLOVAKIA, spol. s r. o., a PROTRON s. r. o. Kým prvá, výrobca ostatných pletených a háčkovaných odevov, sídli v Prešovskom kraji a zamestnávala 100 až 149 zamestnancov, druhá sa zaoberala výstavbou obytných a neobytných budov, sídli v Trenčianskom kraji a zamestnávala 50 – 99 pracovníkov. Najviac konkurzov – 26,32 percenta (5) vyhlásených v Prešovskom kraji a 21,05 percenta (4) v Trnavskom kraji. Celkovo v júni 2023 bolo 31,58 percenta konkurzov (6) vyhlásených v priemyselnej výrobe a 21,05 percenta (4) v oblasti odborných vedeckých a technických činností.