pondelok 11. septembra 2023

SR: Najviac bankrotujú dlžníci na východe

V auguste 2023 zbankrotovalo 864 občanov Slovenska. Podľa CRIF – Slovak Credit Bureau v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím so 774 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 11,63 percenta. A v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v júli zbankrotovalo 840 dlžníkov, ich v auguste bolo o 2,86 percenta viac. Od roku 2006 do konca augusta bolo na Slovensku vyhlásených celkom 74.138 osobných bankrotov.

„Z dlžníkov, ktorí zbankrotovali v auguste, bolo 85 ľudí s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch, či na virtuálnych adresách. Z nich bolo 58 mužov (68,24 percenta) a 27 žien (31,76 percenta). Celkovo ich podiel na počte vyhlásených konkurzov predstavuje 9,94 percenta. Vzhľadom na bežný pomer z posledných mesiacov, ktorý dosahoval okolo 11 percent, je to nižšie číslo, avšak znepokojujúcim údajom je, že medzi týmito dlžníkmi boli traja muži vo veku sedemdesiat a viac rokov. Zároveň sme zaznamenali 15 bankrotujúcich manželských párov a 7 rodinných väzieb,“ dopĺňa Ing. Jana Marková. Vyhlásených bolo 855 konkurzov (98,96 percenta) a 9 dlžníkov (1,04 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v auguste 2023 ich bolo 77 (8,91 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 787 (91,09 percenta) na majetok nepodnikateľov. V auguste 2023 súdy zároveň zrušili 813 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 734 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 79 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku. Zároveň bolo vydané jedno uznesenie súdu o zrušení oddlženia pre nepoctivý zámer a z rovnakého dôvodu pribudol do Registra diskvalifikácií jeden dlžník. Piatim ľuďom sa lehota na diskvalifikáciu skončila.

Z osobných bankrotov vyhlásených v auguste 2023 ich pripadalo na mužov 534 a na ženy 330. Stále viac bankrotujú muži. V medziročnom porovnaní s augustom 2022 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov klesol o 0,08 percentuálneho bodu (61,89 percenta v auguste 2022 vs. 61,81 percenta v auguste 2023). Pomer žien v auguste 2023 medziročne o 0,08 percentuálneho bodu vzrástol (38,11 percenta v auguste 2022 vs. 38,19 percenta v auguste 2023). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v auguste 2023, malo 4,31 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v auguste 2022 ich bolo 3,76 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,12 percenta dlžníčok (v auguste 2022 ich bolo 3,05 percenta). V auguste najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli tridsiatnici s podielom 30,15 percenta (v auguste 2022 s podielom 31,52 percenta) a medzi ženami štyridsiatničky s podielom 31,52 percenta (v auguste 2022 s podielom 28,81 percenta). Najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom – 187 a v Košickom kraji - 138, najmenej v Trnavskom – 62, rovnako v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji – 75. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v dvoch krajoch: v Banskobystrickom o 38,52 percenta a v Trnavskom o 10,14 percenta. Najviac, o 63,77 percenta počet osobných bankrotov medziročne vzrástol v Bratislavskom a o 43,85 percenta v Prešovskom kraji.