piatok 13. októbra 2023

EU: Príručná batožina

Poslanci Európskeho parlamentu v uznesení o príručnej batožine tvrdia, že sú potrebné jednotné pravidlá Európskej únie týkajúce sa veľkosti a cenotvorby. V prijatom znení sa zdôrazňujú obavy občanov v súvislosti s nepríjemnosťami a nepohodlím spôsobenými nejednotnými pravidlami leteckých spoločností o príručnej batožine. Právne predpisy EÚ o právach cestujúcich v leteckej doprave by sa preto mali revidovať.

Rôzne pravidlá leteckej dopravy o povolenej batožine vytvárajú skryté poplatky a sťažujú porovnávanie cien. Aj keď cestujúci používajú rôzne letecké spoločnosti alebo potrebujú zmeniť svoje plány, nejednotné pravidlá spôsobujú zmätok. Poslanci zdôrazňujú, že pri revízii súčasných právnych predpisov EÚ o leteckých službách by Európska komisia mala v plnej miere vykonať príslušné rozhodnutie Súdneho dvora EÚ. Súdny dvor zistil, že letecké spoločnosti by nemali účtovať príplatok za príručnú batožinu „pod podmienkou, že takáto príručná batožina spĺňa primerané požiadavky z hľadiska jej hmotnosti a rozmerov a spĺňa stanovenú bezpečnostné požiadavky“. Nové právne predpisy by mali riešiť aj ďalšie skryté náklady, napríklad poplatky súvisiace s prideľovaním miest

Európska komisia už spustila konzultácie s cieľom preskúmať nariadenie o leteckých dopravných službách, ako sa uvádza v jej najnovšom oznámení o Stratégii mobility.