štvrtok 12. októbra 2023

ChatGPT: V práci čoraz obľúbenejší

Od spustenia ChatGPT v novembri minulého roka vzrástlo vyhľadávanie umelej inteligencie o 1.700 %! Chatbot, ktorý prilákal viac ako 100 miliónov globálnych používateľov, bol v posledných mesiacoch stredobodom mnohých diskusií, najmä pokiaľ ide o jeho postavenie na pracovisku. V snahe dozvedieť sa viac o používaní ChatGPT v podnikoch po celom Spojenom kráľovstve, Indusface vykonal prieskum medzi 2. 000 britskými pracovníkmi v rôznych pracovných pozíciách.

Odvetvie, ktoré využíva ChatGPT najviac pri práci, je reklama, kde takmer dve pätiny (39 %) zamestnancov pripúšťajú, že ho používajú na prácu. Spomedzi nich 11 % priznáva, že ho používa často, viac ako raz týždenne. Firmy v právnom sektore sú druhým odvetvím, ktoré najčastejšie používa ChatGPT. Až 38 % opýtaných právnických pracovníkov priznáva, že na prácu používajú ChatGPT alebo alternatívne metódy umelej inteligencie (AI). Práve ona pretvára právny priemysel zlepšovaním efektívnosti zmlúv a automatizáciou. Umenie & Média obsadili tretie miesto  -33 % pracovníkov v tomto sektore priznalo, že na svoju prácu používa ChatGPT. Umelci používajú AI pri svojej práci častejšie ako ktorékoľvek iné odvetvie v rámci top 10, pričom vyše 13 % priznáva, že ju používajú aspoň raz týždenne. Napriek popularite ChatGPT, podľa prieskumu Indusface viac ako polovica (55%) obchodných pracovníkov uviedla, že nedôverujú spolupráci s inou firmou, ktorá používa ChatGPT alebo iný podobný nástroj AI. 

Hlavný dôvod, prečo ľudia (27 %) používajú AI, je tvorba pracovných správ. Na druhom mieste je preklad, pričom štvrtina (25 %) ľudí používa ChatGPT v práci z tohto dôvodu. Tretím dôvodom sú vlastné výskumné účely (17 %). Naopak iba 11 % zamestnancov používa ChatGPT na písanie mailov svojim klientom!

Kľúčové poznatky: 
  • Reklamný priemysel sa zaraďuje medzi sektory využívajúce ChatGPT najčastejšie pri práci, pričom bota využívajú takmer dve pätiny ( 39 %) respondentov.
  • Právne odvetvie je na druhom mieste, pričom 38 % respondentov tvrdí, že v práci používajú ChatGPT.
  • Písanie správ je najčastejším dôvodom používania ChatGPT v práci, pričom viac ako štvrtina ( 27 %) respondentov to uviedla ako dôvod používania tejto formy AI.
  • Viac ako polovica (55 %) pracovníkov v Spojenom kráľovstve uviedla, že nedôverujú spolupráci s inou firmou, ktorá používa ChatGPT!