pondelok 9. októbra 2023

Hypotéky: Vysoké úrokové sadzby

Kvôli zvýšeniu úrokových sadzieb hypoték je na Slovensku pre takmer pätinu (18 %) mladých ľudí vo veku 25 až 34 rokov úver na vlastné bývanie nedostupný. Ľudia, ktorí už hypotéku majú, často musia kvôli zvýšeným úrokom výrazne šetriť. Dostupnosť hypoték a schopnosť ich splácania zisťoval prieskum spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika.

Najväčší problém s dostupnosťou hypoték majú práve ľudia vo veku 25 až 34 rokov, najčastejšie sa však kvôli zvýšeniu úrokovej sadzby po skončení fixácie musia uskromniť ľudia vo veku 35 až 44 rokov (13 %). Celá štvrtina (25 %) respondentov vo veku 35 až 44 rokov však uvádza, že bez veľkých ťažkostí zvláda splácať svoj úver na bývanie aj po zvýšení úrokovej sadzby. Podobne je na tom aj 21 % respondentov vo veku 25 až 34 rokov. Problémy so zvyšovaním úrokových sadzieb väčšinou neriešia ľudia vo vekových kategóriách 18 až 24 rokov (72 %), 55 až 64 rokov (82 %) a vo veku od 65 rokov (93 %), pretože žiadnu pôžičku na bývanie nemajú. „Nedostupnosť hypoték trápi rovnako ženy ako mužov, muži však častejšie bez problému zvládajú aj vyššie splátky po skončení fixácie úrokovej sadzby. Najčastejšie sa kvôli vyšším splátkam musia uskromniť domácnosti s dvoma deťmi. Len absolútne minimum respondentov prieskumu uvádza, že sú nové splátky ich hypotéky také vysoké, že musia svoju nehnuteľnosť predať (necelé 2 %) alebo si na splátky požičať v rámci rodiny alebo v inej inštitúcii (2 %), čo vnímame ako pozitívne zistenie. Zadlžovanie kvôli splácaniu iných pôžičiek je vysoko rizikové a môže viesť k dlhovej pasci,“ hovorí Jaroslava Palendalová. 

Vysoké splátky takto trápia predovšetkým nezamestnaných a obyvateľov Trnavského a Košického kraja. Najväčší problém s dostupnosťou hypoték uvádzajú zamestnanci v odbore poľnohospodárstva a lesníctva (30 %). Najmenšie problémy so splácaním majú ľudia pracujúci v odbore financií a poistenia nasledovaní ľuďmi z priemyslu a stavebníctva. Prieskum neodhalil zásadnú súvislosť medzi dostupnosťou hypoték a úrovňou dosiahnutého vzdelania. Problémy so splácaním úverov na bývanie však majú predovšetkým ľudia s nižším vzdelaním a výrazne menej vysokoškoláci.