pondelok 16. októbra 2023

Inflácia: V septembri 8,2 %

Podľa slovenského štatistického úradu domáca inflácia na medziročnej úrovni pokračovala v útlme a v septembri t. r. klesla z augustových 8,9 % na 8,2 %. Medzimesačne sa zvýšili ceny v priemere o 0,3 % najmä vplyvom tradičného septembrového zvyšovania cien v školstve, ktoré podporil pokračujúci rast cien benzínu a nafty ako aj niektorých služieb. Pri septembrovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 8,2 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 8,8 % a čistá inflácia hodnotu 8 %, medzimesačne jadrová inflácia a čistá inflácia dosiahla hodnotu zhodne 0,3 %.

Ceny tovarov a služieb v septembri v porovnaní s augustom na Slovensku vzrástli o 0,3 % najmä vplyvom vyšších cien v odbore vzdelávanie o 3,1 %. Druhý najvýznamnejší vplyv mal rast cien v odbore doprava o 0,5 %, ktorý spôsobili najmä vyššie ceny pohonných látok o 1,2 %. Medzimesačne vzrástli tiež ceny odevov a obuvi o 1,2 %, v zdravotníctve ceny za služby zubných lekárov o 2,2 % a významnejšie sa zdvihli aj ceny telekomunikačných služieb (2,6 %) a stravovania v jedálňach (1,8 %). Stúpli tiež ceny alkoholických nápojov a tabaku o 0,6 %, predovšetkým však piva a destilátov. Z potravín zlacnela najmä zelenina o 2,3 %, mlieko, syry a vajcia o 0,5 % (ovplyvnené znížením cien syrov, jogurtov). V porovnaní s augustom klesli aj ceny ovocia, olejov a tukov. Naopak mierne vzrástli ceny chleba a obilnín, mäsa, a tiež cukru a cukroviniek. Ceny sa medzimesačne nezmenili v najvýznamnejšej výdavkovej položke slovenských domácností, v odbore bývanie a energie. Klesajúci trend zaznamenali iba rekreácia a kultúra a rozličné tovary a služby. Nižšie ceny ako v auguste mali organizované dovolenkové zájazdy, kancelárske a školské potreby aj ceny osobnej starostlivosti.

Najväčší vplyv na celkovú medziročnú infláciu 8,2 % majú dlhodobo vyššie ceny potravín (o 11,3 %) s nealko nápojmi. Vyše 20 % medziročný rast cien zostal pri cukre, džeme a cukrovinkách. Rast cien v porovnaní so septembrom 2022 v odbore bývanie a energie klesol na úroveň 6,5 %, najnižšie od konca roku 2021. Napriek medzimesačnému zdraženiu boli pohonné látky stále o 0,6 % lacnejšie než pred rokom. Dopravné služby však vzrástli o 22,5 %. Výraznejšiemu poklesu celkovej inflácie zabránil tiež nárast cien v odbore pošta a spoje, najmä zvýšenie poplatkov telekomunikačných operátorov o 5,1 %. Vzrástli aj ceny alkoholu a tabaku v priemere o 9,4 %.

Index spotrebiteľských cien sa v septembri oproti augustu zvýšil v domácnostiach zamestnancov, v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,3 %, a v domácnostiach dôchodcov o 0,2 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 8,2 %, za nízkopríjmové domácnosti o 8,5 % a za domácnosti dôchodcov o 7,9 %. Spolu za deväť mesiacov roka 2023 spotrebiteľské ceny dosiahli medziročný rast 12 % (domácnosti zamestnancov 11,9 %, nízkopríjmové domácnosti 12,7 %, domácnosti dôchodcov 12,5 %).