piatok 6. októbra 2023

Konkurzy: Najpočetnejšou skupinou jednoosobové eseročky bez zamestnancov

V auguste 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 44 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a boli povolené 2 reštrukturalizácie. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.  na Slovensku bolo naposledy viac firemných konkurzov v jednom mesiaci vyhlásených vo februári 2011 (45) a rovnaký počet (44) v januári 2013. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov vzrástol o 175 percent (zo 16 na 44), počet reštrukturalizácií klesol o tretinu (z 3 na 2). V medziročnom porovnaní s augustom 2022 počet konkurzov vzrástol o rovných 100 percent (z 22 na 44); rovnako vzrástol aj počet reštrukturalizácií - z 1 na 2.

„Keď v júli počet konkurzov klesol na najnižšiu úroveň za posledných 28 mesiacov, v auguste bol prekonaný rekord z opačného pólu: od januára 2013 nebolo v jednom mesiaci vyhlásených tak veľa firemných konkurzov. Dlhodobo platí, že najčastejšie do konkurzu vstupujú jednoosobové eseročky bez zamestnancov z obchodu, stavebníctva a priemyslu. Ani v auguste nebolo vydané žiadne rozhodnutie o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácii,“ uviedla Jana Marková. V ôsmom mesiaci tohto roka bolo zároveň zastavených 9 konkurzných konaní pre nedostatok majetku (15 v auguste 2022) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 20 konkurzov (11 v auguste 2022). Zároveň sa začalo 49 nových konkurzných konaní (29 v auguste 2022). V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 308 konkurzov, čo je o 18,01 percenta viac než v predchádzajúcom období (261 konkurzov). V období od septembra 2022 do augusta 2023 bolo povolených 15 reštrukturalizácií, čo je o 42,31 percenta menej než v období od septembra 2021 do augusta 2022 (26 povolených reštrukturalizácií). Od roku 2006 do konca augusta 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 5.035 konkurzov a bolo povolených 919 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v auguste 2023 bolo 43 konkurzov (97,73 percenta) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov – z toho 39 (90,70 percenta) boli spoločnosti s ručením obmedzeným, dve (4,65 percenta) boli verejné obchodné spoločnosti, jedno (2,33 percenta) bolo družstvo a jedna (2,33 percenta) bola európska spoločnosť. Jeden konkurz bol vyhlásený na majetok združenia. Obidve (100 percent) reštrukturalizácie boli povolené právnickým osobám – spoločnostiam s ručením obmedzeným (100 percent). V auguste 2023 viac ako 70 percent firiem v konkurze boli samozamestnávatelia a ďalších 11,36 percenta predstavovali spoločnosti s menej ako 10 zamestnancami. Zo spoločností s povolenou reštrukturalizáciou jedna zamestnávala tiež menej ako 10 ľudí a druhá od 50 do 99 pracovníkov. Najväčším zamestnávateľom s povolenou reštrukturalizáciou je 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o. Tento výrobca náradia zamestnáva od 50 do 99 pracovníkov. Z hľadiska obratu je najväčšou spoločnosťou, na ktorú bol vyhlásený konkurz, spoločnosť Projekt Kanskasporr, s. r. o., zo Žilinského kraja. Spoločnosť známa skôr pod historickým názvom Cestné stavby Liptovský Mikuláš sa venovala výstavbe ciest a diaľníc a dosahovala obrat od 30 mil. do 50 mil. eur. Viac ako polovica všetkých konkurzov vyhlásených v auguste 2023 sa týkala firiem pôsobiacich v troch ekonomických odvetviach. Najviac konkurzov bolo vyhlásených v stavebníctve (9), v priemyselnej výrobe (8) a vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov (8). Firmy s povolenou reštrukturalizáciou pôsobia v priemysle (1) a v stavebníctve (1). Z hľadiska sídla spoločností, ktoré sa dostali do konkurzu, ich bolo najviac vyhlásených v Bratislavskom (12) a v Prešovskom kraji (8). Jedna spoločnosť s povolenou reštrukturalizáciou sídli v Nitrianskom kraji a jedna v Košickom kraji.