utorok 12. decembra 2023

EU: Krátkodobé prenájmy

Trh s krátkodobým prenájmom zaznamenal v posledných rokoch rýchly rozvoj, ktorý súvisí s rozširovaním on-line platforiem. A hoci rôznorodosť ubytovacích riešení, akými sú súkromné nehnuteľnosti prenajímané ako ubytovanie pre hostí, môže mať pozitívny vplyv na cestovný ruch, jeho exponenciálny rast spôsobil problémy. Nedostatok dostupného bývania v obľúbených turistických destináciách, zvýšené ceny prenájmu a celkový vplyv na obývateľnosť niektorých oblastí sú niektoré z negatívnych účinkov na miestne komunity.

V roku 2022 bolo v Európskej únii prostredníctvom štyroch veľkých on-line platforiem (Airbnb, Booking, Expedia Group a Tripadvisor) rezervovaných celkovo 547 miliónov nocí, čo znamená, že vyše 1,5 milióna ubytovaných hostí sa ubytovalo v krátkodobom ubytovaní. Najvyšší počet hostí v roku 2022 bol zaznamenaný v Paríži (13,5 milióna hostí), nasledovali Barcelona a Lisabon, kde sa ubytovalo viac ako 8,5 milióna hostí, a Rím s viac ako 8 miliónmi hostí. V reakcii na rastúci počet krátkodobých prenájmov zaviedlo niekoľko miest a regiónov miestne pravidlá na obmedzenie prístupu k službám krátkodobého prenájmu.

V novembri 2022 Európska komisia predložila návrh na zabezpečenie väčšej transparentnosti v oblasti krátkodobých prenájmov a podporu verejných orgánov pri podpore udržateľného cestovného ruchu. Parlament a Rada dosiahli dohodu o návrhu v novembri 2023. Medzi opatrenia patria v oblasti cestovného ruchu:
1. Registrácia hostiteľov: v dohode sa stanovuje jednoduchý proces online registrácie nehnuteľností určených na krátkodobý prenájom v krajinách EÚ. Po absolvovaní tohto procesu dostanú hostitelia registračné číslo, ktoré im umožní prenajímať ich nehnuteľnosť. To uľahčí identifikáciu hostiteľov a overenie ich údajov úradmi.
2. Väčšia bezpečnosť pre používateľov: od on-line platforiem sa bude vyžadovať, aby overovali správnosť údajov o nehnuteľnostiach, a rovnako sa od nich bude očakávať, že budú vykonávať náhodné kontroly. Orgány budú môcť v prípade potreby zastaviť registrácie, odstrániť nevyhovujúce ponuky alebo uložiť platformám pokuty.
3. Zdieľanie údajov: s cieľom získať od platforiem údaje o činnosti hostiteľov členské štáty zriadia jednotné digitálne vstupné miesto, ktoré pomôže miestnym orgánom pochopiť činnosti v oblasti prenájmu a zlepšiť cestovný ruch. Pre mikroplatformy a malé platformy s priemerným počtom do 4.250 ponúk sa však zavedie jednoduchší systém zdieľania údajov.

Pred nadobudnutím platnosti musí predbežnú dohodu prijať Rada a Parlament. Následne budú mať členské štáty 24 mesiacov na jej implementáciu. Parlamentný výbor pre vnútorný trh bude o predbežnej dohode hlasovať v januári 2024.