štvrtok 4. januára 2024

5G: Výnosy z mobilného roamingu

Veľkoobchodné a maloobchodné výnosy zo spotrebiteľských a IoT roamingových pripojení prekročia predpandemickú úroveň do konca roka 2023. Kaleido Intelligence predpovedá, že kombinované príjmy z roamingu generované spotrebiteľskými a mobilnými pripojeniami internetu vecí v roku 2024 dosiahnu 45 miliárd USD. Predstavuje to 47 % nárast v porovnaní s úrovňami pred pandémiou. Bude to spôsobené rastúcou aktivitou dátového roamingu, ktorú budú primárne podporovať spotrebitelia, ktorí prechádzajú na roamingové služby 5G. Očakáva sa, že toto očakávané rozšírenie využívania dát v roamingu spotrebiteľmi aj internetom vecí porastie o 36 % ročne a v roku 2024 dosiahne takmer 5.000 petabajtov.

Najnovší výskum mobilného roamingového dátového centra Kaleido H2 2023 tiež zistil, že prebiehajúce prijímanie BCE (vývoj fakturácie a spoplatňovania) a modely spoplatňovania založené na prístupe poskytovateľmi služieb povedie k výraznému 79 % nárastu príjmov z roamingu internetu vecí v porovnaní s úrovňami zaznamenanými v roku 2019. Výskum ďalej zistil, že 5G roaming je dostupný na viac ako 60 medzinárodných trhoch. Nasadenie pokračuje v sieťových režimoch 5G NSA (Non Standalone) s využitím existujúcej infraštruktúry 4G. Vďaka prijatiu predplatiteľov siete 5G NSA presiahne počet aktívnych používateľov roamingu 5G po prvýkrát v roku 2024 100 miliónov. Nitin Bhas uviedol: „V roku 2023 niekoľko operátorov naďalej aktívne urýchľovalo testovanie a implementáciu základných kľúčových produktov a funkcií pre roaming 5G SA. Najnovšie prieskumy naznačujú, že prvé komerčné nasadenie roamingu 5G SA sa pravdepodobne objaví v roku 2024, počnúc špecifickými ázijskými a európskymi trhmi a potom sa očakáva ďalšia expanzia do Európy a Severnej Amerike."

Keďže počiatočné zavádzanie roamingu 5G SA v roku 2024 naberá na sile, prijatie BCE tiež zaznamená značnú dynamiku. Zavedenie štandardu BCE 2.0 do polovice roku 2024 má tento rast podporiť. Odhaduje sa, že do roku 2028 sa 34 % zúčtovania veľkoobchodných príjmov z roamingu presunie na BCE.