piatok 5. januára 2024

EU: Pravidlá geoblokovania

Pravidlá Európskej únie týkajúce sa geografického blokovania, najmä vzhľadom na zrýchlenú digitálnu transformáciu a nárast on-line nakupovania v posledných rokoch bude potrebné aktualizovať. Európska komisia 30. novembra 2020 uverejnila svoje prvé hodnotenie, v ktorom preskúmala vplyv týchto pravidiel a ich možné rozšírenie o konkrétne digitálne služby ponúkajúce obsah chránený autorským právom (ako elektronické knihy, hudba, softvér a on-line hry), ako aj audiovizuálne a dopravné služby. Podľa doložky o preskúmaní by sa ďalšia správa mala vypracovať do roku 2025.

Keďže súčasné pravidlá sa nevzťahujú na konkrétne digitálne služby, ktoré ponúkajú obsah chránený autorským právom, poslanci zdôrazňujú potenciálne výhody začlenenia týchto služieb stanovených v pravidlách EÚ, ak má poskytovateľ požadované práva pre príslušné územia. Cezhraničné doručovanie, ktoré nie je podľa nariadenia povinné, zostáva pre spotrebiteľov problémom, ktorý má vplyv na 50 % nákupných transakcií on-line. Vyzývajú preto komisiu aj členské štáty, aby uľahčili prístup spotrebiteľov k službám cezhraničného dodávania balíkov a podporili zníženie nákladov na cezhraničnú prepravu. Poslanci tiež tvrdia, že je potrebné zlepšiť spôsoby on-line registrácie a platieb, keďže v ich súčasnej podobe oslabujú cieľ pravidla „nakupuj ako miestny“.

V reakcii na obmedzené zlepšenia cezhraničného prístupu k on-line katalógom audiovizuálneho obsahu a živých športových podujatí poslanci zdôrazňujú význam modernizácie audiovizuálneho sektora s cieľom splniť očakávania spotrebiteľov, pokiaľ ide dostupnosť, ceny, flexibilitu aj kvalitu obsahu. Požadujú väčšiu dostupnosť cezhraničných katalógov, cezhraničný prístup a vyhľadateľnosť športových podujatí prostredníctvom streamingových služieb. Osobitne chcú, aby Európska komisia a členské štáty dôkladne posúdili všetky možnosti na zníženie výskytu nespravodlivých a diskriminačných prekážok geografického blokovania a zároveň zvážili potenciálny vplyv tejto skutočnosti na existujúce obchodné modely a na financovanie kreatívneho priemyslu.

Rozšírenie rozsahu pôsobnosti pravidiel na audiovizuálne služby by podľa europoslancov viedlo k výraznej strate príjmov v tomto odvetví, ohrozeniu investícií do nového obsahu, zníženiu kultúrnej rozmanitosti obsahu a zníženiu distribučných kanálov a v konečnom dôsledku k zvýšeniu cien pre spotrebiteľov. Zasadzujú sa tak za realistický časový rámec, aby sa audiovizuálny sektor mohol prispôsobiť a zabezpečiť zachovanie kultúrnej rozmanitosti a kvality obsahu.