štvrtok 18. januára 2024

EU: Virtuálny svet a generatívna umelá inteligencia

Dve výzvy na vyjadrenie príspevkov k hospodárskej súťaži vo virtuálnych svetoch a generatívnej umelej inteligencii uverejnila Európska komisia. Viacerým veľkým digitálnym aktérom tiež zaslala žiadosti o informácie. Odpovede je potrebné predložiť do 11. marca 2024.

Všetky zainteresované strany sú vyzvané, aby sa podelili o svoje skúsenosti a poskytli spätnú väzbu o úrovni hospodárskej súťaže v kontexte virtuálnych svetov a generatívnej umelej inteligencie a o svojich poznatkoch o tom, ako môže právo hospodárskej súťaže pomôcť zabezpečiť, aby tieto nové trhy zostali konkurencieschopné. Európska komisia dôkladne preskúma všetky podnety prijaté prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o príspevky. Po tomto preskúmaní môže v druhom štvrťroku 2024 zorganizovať seminár s cieľom spojiť všetky rôzne perspektívy vyplývajúce z príspevkov a pokračovať v tejto úvahe.

Európska komisia okrem toho skúma niektoré dohody, ktoré boli uzavreté medzi veľkými účastníkmi digitálneho trhu a vývojármi a poskytovateľmi generatívnej umelej inteligencie z hľadiska vplyvu týchto partnerstiev na dynamiku trhu. Kontroluje tiež, či by investície Microsoftu do OpenAI mohli byť preskúmateľné podľa nariadenia EÚ o fúziách. Generatívne systémy umelej inteligencie a virtuálne svety sú prelomové technológie s veľkým potenciálom. Okrem presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže je EÚ už aktívna pri riešení výziev, ktoré tieto nové technológie prinášajú: v júli 2023 bolo uverejnené oznámenie o webe 4.0 a virtuálnych svetoch, v decembri 2023 Európsky parlament a Rada dosiahli politickú dohodu o návrhu aktu o umelej inteligencii predložený Európskou komisiou.

Investície rizikového kapitálu do umelej inteligencie v EÚ sa v roku 7 odhadujú na viac ako 2,2023 miliardy EUR. Veľkosť trhu virtuálnych svetov v Európe dosiahla v roku 2023 viac ako 11 miliárd EUR. Obe technológie majú v nasledujúcich rokoch exponenciálne rásť a pravdepodobne budú mať veľký vplyv na to, ako podniky súťažia. Účinné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ je nevyhnutné na zachovanie hospodárskej súťaže na jednotnom trhu EÚ.