pondelok 15. januára 2024

SR: Počet konkurzov rastie

Na Slovensku bolo v roku 2023 vyhlásených 332 konkurzov na majetok podnikateľských aj nepodnikateľských subjektov a povolených 21 reštrukturalizácií. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK) počet vyhlásených konkurzov v minulom roku oproti roku 2022 s 278 vyhlásenými konkurzmi vzrástol o 19,42 percenta. Počet reštrukturalizácií medziročne klesol z 26 v roku 2022 o 19,23 percenta. od roku 2006 do konca decembra 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 5.168 konkurzov a povolených 929 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

V minulom roku bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 120 konkurzných konaní (121 v roku 2022) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 208 konkurzov (178 v roku 2022). V roku 2023 bolo začatých celkom 369 konkurzných konaní (318 v roku 2022). „Ako v predvlani, tak aj v minulom roku sa v konkurze najviac ocitali spoločnosti zo sekcie veľko- a maloobchodu. Viac ako polovica reštrukturalizácií bola povolená priemyselným podnikom,” uviedla Ing. Jana Marková. Z hľadiska právnych foriem dlžníkov bolo v roku 2023 na majetok právnických osôb podnikateľov vyhlásených 326 konkurzov (98,19 percenta). Z celkového počtu vyhlásených konkurzov na majetok podnikateľských subjektov bolo 288 spoločností s ručením obmedzeným (88,34 percenta), 20 verejných obchodných spoločností (6,13 percenta), 15 akciových spoločností (4,60 percenta), jedna jednoduchá spoločnosť na akcie (03,31 percenta) a rovnaký počet družstiev a európskych spoločností. Tri konkurzy (0,90 percenta z celkového počtu) boli vyhlásené na majetok právnických osôb nepodnikateľov: dva na združenie a jeden na neziskovú organizáciu. Zároveň boli vyhlásené konkurzy na majetok troch fyzických osôb – podnikateľov (0,90 percenta z celkového počtu). Z celkového počtu povolených reštrukturalizácií v roku 2023 až 18 (85,71 percenta) pripadalo na „eseročky“ a 3 (14,29 percenta) na akciové spoločnosti.

Až 59,27 percenta (195) z celkového počtu vyhlásených konkurzov v minulom roku predstavovali podnikateľské subjekty bez zamestnancov, druhou najpočetnejšou skupinou (67, čo predstavuje 20,36 percenta) boli zamestnávatelia s jedným až deviatimi pracovníkmi. Najväčšou skupinou podnikateľských subjektov s povolenou reštrukturalizáciou v roku 2023 bolo 13 spoločností (61,90 percenta) s 10 až 99 pracovníkmi. Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol v roku 2023 vyhlásený konkurz, bola spoločnosť STUDIO MODERNA s.r.o. Obchodná spoločnosť, ktorá sa venovala zásielkovému alebo internetovému predaju, sídliaca v Bratislavskom kraji, zamestnávala od 200 do 249 pracovníkov. Dosahovala aj najväčší obrat - od 30 do 50 miliónov eur. Spomedzi spoločností s povolenou reštrukturalizáciou boli najväčšími zamestnávateľmi priemyselné spoločnosti Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., z Bratislavského kraja, vyrábajúca ostatné elektronické a elektrické drôty a káble, a výrobca hliníka Confal a.s. z Banskobystrického kraja. Zamestnávali od 150 do 199, resp. od 50 do 99 pracovníkov.

Až štvrtina konkurzov bola v roku 2023 vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov – 85 resp. 25,60 percenta z celkového počtu konkurzov (61 resp. 21,94 percenta v roku 2022), v priemyselnej výrobe – 56 resp. 16,88 percenta (37 resp. 13,31 percenta v roku 2022) a v stavebníctve – 42, resp. 12,65 percenta (38 resp. 13,67 percenta v roku 2022). V týchto troch sekciách bola spolu vyhlásená viac ako polovica (55,12 percenta) zo všetkých konkurzov vyhlásených v roku 2023. Zároveň boli povolené reštrukturalizácie spoločnostiam pôsobiacim iba v štyroch sekciách, pričom viac ako polovica – 11 resp. 52,38 percenta v priemyselnej výrobe, 5 resp. 23,81 percenta v stavebníctve a 4 resp. 19,05 percenta v sekcii doprava a skladovanie.

Rovnako ako v roku 2022, tak aj v minulom roku najviac konkurzov súdy vyhlásili v Bratislavskom kraji –87 v roku 2022 (s podielom 31,29 percenta) a 91 v roku 2023 (s podielom 27,41 percenta). S výrazne nižšími počtami v roku 2023 nasledovali Košický a Banskobystrický kraj so 40 konkurzmi (12,05 percenta). Najviac reštrukturalizácií povolených spoločnostiam so sídlom v Nitrianskom kraji – 9 (s podielom 42,86 percenta), pričom v roku 2022 v tomto kraji nebola povolená ani jedna reštrukturalizácia. Nasledoval Košický kraj – 7 (33,33 percenta) a Žilinský kraj – 5 (23,81 percenta).