piatok 19. januára 2024

SR: V minulom roku 9 701 bankrotov

V decembri 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 1 027 osobných bankrotov, čo v medziročnom porovnaní, kedy v decembri 2022 zbankrotovalo 881 dlžníkov, predstavuje nárast o 16,57 percenta. V celom roku 2023 zbankrotovalo 9 701 obyvateľov Slovenska. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK) počet osobných bankrotov v minulom roku bol v porovnaní s rokom 2022 s 9 674 osobnými bankrotmi iba o 0,28 percenta vyšší. Historicky najviac občanov Slovenska zbankrotovalo v roku 2019, v ktorom bolo vyhlásených až 16 167 osobných bankrotov
.

Z celkového počtu 9 701 osobných bankrotov, ktoré súdy vyhlásili v roku 2023, si oddlženie formou konkurzu zvolilo 9 596 dlžníkov (99,36 %), pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo iba 105 dlžníkov (0,64 %). V roku 2023 bolo 8 839 (91,11 %) osobných bankrotov vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 862 (8,89 %) zbankrotovaných dlžníkov predstavovali podnikajúce fyzické osoby. Zároveň v roku 2023 súdy vydali 9 545 rozhodnutí o zrušení konkurzu, z čoho až 8 648 (90,60 percenta) tvorili rozhodnutia o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, keď dlžníci nezaplatili svojim veriteľom ani euro z dlhov. Iba 897 (9,40 percenta) dlžníkov disponovalo majetkom, z ktorého bolo možné uhradiť aspoň časť z dlhov.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v roku 2023 ich pripadalo na mužov 6 015 a na ženy 3 686. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži, aj v medziročnom porovnaní sa ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov zvýšil o 1,59 percentuálneho bodu (62 percent v roku 2023 vs. 60,41 percenta v roku 2022). Pomer žien v roku 2023 medziročne o 1,59 percentuálneho bodu klesol (38 percent v roku 2032 vs. 39,59 percenta v roku 2022). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v roku 2023, malo 2,71 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v roku 2022 ich bolo 2,93 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,93 percenta dlžníčok (v roku 2022 ich bolo 2,87 percenta).

Aj vlani boli najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi medzi mužmi tridsiatnici s podielom 29,84 percenta (v roku 2022 s podielom 29,47 percenta), medzi ženami štyridsiatničky s podielom 27,81 percenta (v roku 2022 s podielom 29,14 percenta). Zbankrotovali aj šestnásti osemdesiatnici (13 žien a 3 muži). V minulom roku bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom kraji – 1 716. Najmenej ich bolo v Žilinskom kraji – 765. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol až v piatich krajoch, najviac v Nitrianskom – o 9 percent. V troch krajoch vzrástol: v Bratislavskom o 2,89 percenta, v Košickom o 8,52 percenta a najvýraznejšie v Prešovskom kraji – až o 13,57 percenta.