streda 31. januára 2024

Podcasty: Hlavne kratšie a vtipné

Obľúbenosť audio podcastov stúpa. Medzi slovenskými on-line používateľmi ich aktuálne počúva 36 % aspoň raz týždenne (výskum agentúr ResSOLUTION Group a Nielsen, 500 respondentov slovenskej internetovej populácie vo veku 15 a viac rokov). Pri rozklade tohoto čísla vidíme, že 8 % opýtaných sa im venuje denne nebo takmer denne, 16 % 2–3krát do týždňa a 12 % raz za týždeň. V porovnaní s výsledkami podobného prieskumu realizovaného v Českej republike vyplýva, že Slováci sú silnejšími poslucháčmi podcastov než Česi: v ČR si ich v rovnakej frekvencii aktuálne púšťa 22 % on-line používateľov.

Vo väčšej miere sa ich počúvaniu (vo frekvencii aspoň raz za týždeň) venujú muži a taktiež mladší respondenti. Takmer dve pätiny respondentov v súčasnosti počúva podcasty menej často než raz za týždeň (13 % aspoň raz za mesiac a štvrtina ešte menej často) a štvrtina ich zatiaľ nepočúva vôbec. Zvyčajné prostredie počúvania podcastov je v ČR aj SR porovnateľné: vedie domov, konkrétnejšie pri relaxovaní alebo pred spaním uviedlo 52 % Slovákov a 47 % Čechov. Viac než dve pätiny slovenských poslucháčov (a viac než tretina českých) potom počúva podcasty ako kulisu pri domácich prácach (upratovanie, varenie apod.). U žien je počúvanie pri činnostiach v domácnosti porovnateľne bežné ako počúvanie pri relaxovaní a u najmladšej vekovej skupiny dokonca upratovanie apod. vedú, zatiaľčo u mužov a starších respondentov naopak jasne víťazí relax. Tretím najspomínanejším miestom na počúvanie sú v oboch skúmaných krajinách cesty a rôzne presuny (napr. MHD alebo v aute), kde podcasty počúva štvrtina slovenských, resp. 27 % českých poslucháčov. Frekventovanejší je tento spôsob počúvania u mladších ročníkov.

Najobľúbenejšie témy podcastov sa v ČR a SR líšia. U nás aktuálne patria medzi najobľúbenejšie humorné či komediálne podcasty, ďalej rozhovory s osobnosťami a skutočné príbehy (zahrňujúce napr. zločiny, ktoré sa stali apod.). Preferencie sa ale líšia v rôznych sociodemografických skupinách. Napríklad muži majú na prvom mieste humorné či komediálne podcasty, ženy najradšej počúvajú rozhovory s osobnosťami. U vekových skupín je možné vypozorovať zaujímavú tendenciu, napríklad pri podcastových rozhovoroch, ktoré sú preferovanejšie s vyšším vekom respondentov aj s vyšším dosiahnutým vzdelaním. Respondenti nad 35 rokov veku majú tiež silnejší záujem o spravodajstvo než mladí. Opačnú tendenciu sledujeme pri skutočných príbehoch, ktorých obľuba naopak rastie u mladších respondentov. Mladí vo väčšej miere preferujú ešte vedecké/technické podcasty.

Zo spôsobov počúvania aktuálne vedie web, ktorý využíva 57 % opýtaných. Cez mobilné aplikácie si podcasty púšťa 46 %. A zatiaľčo aplikácie sú bežnejšie u mladších respondentov (v skupine 15–34 rokov ich využíva 57 % z nich), tendencia počúvania on-line cez web naopak rastie mierne s vekom. Epizódy na počúvanie off-line dnes sťahuje len zlomok opýtaných poslucháčov podcastov 9 %. Zaujímavou témou je taktiež preferovaná dĺžka podcastov. Väčšina (presne 62 %) slovenských poslucháčov dáva prednosť podcastom, ktoré majú do pol hodiny – a obdobný záver priniesla táto otázka aj v Česku. Číslo presnejšie tvorí 30 % poslucháčov, ktorí majú najradšej, keď epizódy neprekročia 15 minút (výraznejšia je táto preferencia medzi staršími respondentmi), a 32 % uprednostňuje dĺžku medzi 16 a 30 minútami. Dlhšie epizódy má radšej 30 % poslucháčov. Preferenciu ohľadom dĺžky aktuálne nemá 8 % opýtaných.