piatok 2. februára 2024

Pôžičky: Aj na školské potreby a oblečenie

Na pokrytie potrieb svojich detí si niekedy vzalo pôžičku 15 % slovenských rodičov. Spravidla ide o sumy do 2 000 EUR (necelých 5 %) a do 400 EUR (viac ako 4 %). Akým spôsobom slovenskí rodičia finančne pomáhajú svojim deťom zisťoval prieskum spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika. Zo zistení prieskumu ďalej vyplynulo, že 3 % slovenských rodičov si kvôli svojim deťom požičali sumu od 2 000 do 4 000 EUR a 2 % od 4 000 do 20 000 EUR. Pôžičky na potreby detí vyhľadávajú hlavne rodičia vo veku 45 až 64 rokov, ktorí hospodária s veľmi napätým rodinným rozpočtom.

Polovica pôžičiek (50 %) na potreby detí sa využije na pokrytie nákladov spojených so štúdiom, t. j. na školné, školské pomôcky, školské podujatia, ubytovanie alebo vzdelávanie v zahraničí. Mnohí rodičia si však požičiavajú aj na oblečenie pre deti (22 %), na vybavenie vlastnej domácnosti detí (15 %) a na spotrebnú elektroniku (17 %), obvykle mobilné telefóny. Až 10 % rodičov, ktorí si vzali pôžičku kvôli deťom, tiež uvádza, že jej účelom bolo splatenie dlhov detí, pričom každý šiesty rodič z tejto skupiny je vo veku 65 rokov alebo starší. „Rodičia v seniorskom veku riskujú, že sa pre takéto pôžičky dostanú do komplikovanej finančnej situácie, často totiž mylne predpokladajú, že ich potomkovia si svoje dlhy budú splácať sami,“ upozorňuje Jaroslava Palendalová.

Pôžičky kvôli deťom si berú najčastejšie rodičia v Prešovskom kraji, kde ide takmer o štvrtinu rodín (24 %), naopak najmenej v Bratislavskom kraji, kde si niekedy požičala každá desiata rodina, podobne ako v Žilinskom kraji. Kým v Prešovskom kraji sa viac ako tretina takýchto pôžičiek využíva na nákup oblečenia pre deti, v Bratislavskom kraji dve tretiny pôžičiek slúžia na úhradu nákladov spojených so vzdelávaním detí. Pôžičky pre svoje deti si najčastejšie berú rodičia zamestnaní v štátnej správe a sociálnych službách na pokrytie nákladov na obstaranie vlastného bývania, ako aj rodičia pracujúci v priemysle a stavebníctve. Úvery na potreby detí si viac berú ovdovení rodičia. Pritom 14 % pôžičiek rodičov slúži na to, aby pomohli deťom k vlastnému bývaniu a 11 % na úhradu nákladov na liečbu detí. Len minimálne si rodičia požičiavajú na krúžky pre deti (6 %) alebo aby deťom umožnili odcestovať na dovolenku (3 %).