piatok 23. februára 2024

Inflácia: V januári najnižšia od leta 2021

Januárová inflácia na Slovensku sa podľa údajov štatistického úradu v medziročnom porovnaní dostala po vyše roku pod 4 %. Utlmovanie zdražovania sa výrazne prejavilo pri bývaní s energiami a potravinách. Oproti decembru boli vyššie najmä ceny ovocia a zeleniny, poplatky za vzdelávanie a pohonné látky. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb vzrástli v januári oproti decembru o 0,7 %. Pri januárovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 3,9 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 4,5 % a čistá inflácia hodnotu 4,3 %. Medzimesačne jadrová inflácia dosiahla hodnotu 0,5 % a čistá inflácia hodnotu 0,2 %.

Najväčší vplyv na januárový rast inflácie malo zdražovanie potravín a nealkoholických nápojov, ktorých ceny sa medzimesačne zvýšili o 1,3 %. Zdraželo predovšetkým ovocie, zelenina a cukor s cukrovinkami, minerálne vody a šťavy. Ceny mäsa naopak klesli, v priemere o 1 %. Vyššie boli aj ceny dopravy, najmä vplyvom rastu cien pohonných látok a cestnej autobusovej doprave. Ďalším výrazným vplyvom bolo zvyšovanie poplatkov v odbore vzdelávanie o 1,9 %, najmä úprava cien za škôlky a jazykové kurzy. Naopak, výraznejší tlmiaci efekt na medzimesačný rast cien mali novoročné výpredaje odevov a obuvi o 1,3 %. V porovnaní s decembrom sa zvyčajné januárové zdražovanie cien za bývanie a energie neprejavilo, naopak ceny klesli, najmä však za teplo (o 2,6 %).

Tempo rastu cien v medziročnom porovnaní aktuálne dosiahlo hodnotu 3,9 %. Najväčší vplyv na celkovú infláciu v rámci medziročného porovnania mali naďalej ceny potravín s nealko nápojmi, a tiež ceny bývania a energií. Tempo zdražovania potravín sa z úrovne takmer 29 % zo začiatku minulého roka spomalilo na aktuálnu hodnotu 4,9 %. Ceny zeleniny a cukru s cukrovinkami rástli ešte stále dvojciferným tempom. Menej ako pred rokom spotrebitelia platili len za mlieko, syry a vajcia o 3,2 % a za oleje a tuky o 4,5 %. Ceny v odbore bývanie a energie klesali, v januári ich rast dosiahol priemernú úroveň 0,5 %, čo je najnižšia hodnota od mája 2021. Spomaľovanie celkového rastu ovplyvnili najmä medziročne nižšie ceny energií o 1,2 % a imputovaného nájomného o 0,5 %. Rástli však ceny vodného a stočného, odvozu odpadu ako aj ceny za údržbu a opravy obydlia. Medziročný pokles cien za pohonné hmoty sa ku koncu roka postupne zmierňoval a v januári platili spotrebitelia už len o 0,4 % menej ako pred rokom.