pondelok 26. februára 2024

EU: Influenceri majú nové povinnosti

Výsledky skríningu príspevkov influencerov na sociálnych sieťach ukázali, že takmer všetci (97 %) uverejňovali komerčný obsah, ale iba jeden z piatich systematicky uvádzal, že ide o reklamu. Skontrolované boli príspevky 576 influencerov zverejnené na hlavných platformách. Cieľom bolo overiť, či influenceri zverejňujú svoje reklamné aktivity v súlade s požiadavkami právnych predpisov Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Na kontrole sa zúčastnili: Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Rakúsko, ako aj Island a Nórsko. 82 influencerov malo viac ako 1 milión sledovateľov, 301 viac ako 100 000 a 73 medzi 5 000 a 100 000. Niekoľko influencerov bolo aktívnych na rôznych platformách sociálnych médií: 572 malo príspevky na Instagrame, 334 na TikToku, 224 na YouTube, 202 na Facebooku, 82 na X (predtým Twitter), 52 na Snapchate a 28 na Twitchi. Hlavnými odvetviami dotknutých činností sú v zostupnom poradí móda, životný štýl, krása, stravovanie, cestovanie a fitness/šport. 119 influencerov bolo považovaných za propagujúcich nezdravé alebo nebezpečné činnosti, ako sú nezdravé jedlo, alkoholické nápoje, lekárske alebo estetické ošetrenie, hazardné hry alebo finančné služby, ako je obchodovanie s kryptomenami.

Zistenia:
  • 97% publikovalo príspevky s komerčným obsahom, ale iba 20% to systematicky zverejňovalo ako reklamu;
  • 78% overených influencerov vykonávalo komerčnú činnosť; len 36 % však bolo registrovaných ako obchodníci na vnútroštátnej úrovni;
  • 30 % neposkytlo na svojich pracovných miestach žiadne údaje o spoločnosti, ako je e-mailová adresa, názov spoločnosti, poštová adresa alebo registračné číslo;
  • 38% z nich nepoužilo štítky platformy, ktoré slúžia na zverejňovanie komerčného obsahu, ako napríklad prepínač "platené partnerstvo" na Instagrame, naopak, títo influenceri sa rozhodli pre iné znenie, napríklad "spolupráca" (16%), "partnerstvo" (15%) alebo všeobecné vďaka partnerskej značke (11%);
  • 40% kontrolovaných influencerov zviditeľnilo zverejnenie počas celej komerčnej komunikácie. 34% profilov influencerov okamžite zviditeľnilo zverejnenie bez potreby ďalších krokov, napríklad kliknutím na "čítať viac" alebo rolovaním nadol;
  • 40% influencerov podporilo svoje vlastné produkty, služby alebo značky. 60 % z nich nezverejňovalo reklamu dôsledne alebo vôbec;
  • 44% influencerov malo svoje vlastné webové stránky, z ktorých väčšina dokázala priamo predávať.
Výsledky sa premietnu aj do kontroly vhodnosti digitálnej spravodlivosti právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorú Európska komisia začala na jar 2022. Hodnotí sa pritom smernica o nekalých obchodných praktikách, smernica o právach spotrebiteľov a smernica o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách. Skúma sa ich primeranosť pri riešení otázok ochrany spotrebiteľa, akými sú okrem iného temné vzorce, personalizačné praktiky, influencer marketing, rušenie zmlúv, marketing virtuálnych položiek alebo návykové používanie digitálnych produktov.

V roku 2023 Európska komisia spustila Influencer Legal Hub s praktickými informáciami o dodržiavaní právnych predpisov EÚ. Influenceri by vo svojich príspevkoch nemali zavádzať spotrebiteľov nepravdivými informáciami o propagovaných výrobkoch alebo službách, na čo sa vzťahuje smernica o nekalých obchodných praktikách. Akákoľvek propagácia produktov alebo služieb značky v príspevku, ktorým sa získavajú príjmy alebo iné druhy výhod, musí byť zverejnená ako reklamná činnosť. Okrem toho influenceri, ktorí predávajú výrobky alebo služby, majú rovnaké právne povinnosti ako internetové obchody, napríklad poskytnúť spotrebiteľom právne záruky alebo práva na odstúpenie od zmluvy, ako sa vyžaduje v smernici o právach spotrebiteľov. Od 17. februára 2024 sa začne v EÚ uplatňovať Akt o digitálnych službách už pre všetky on-line platformy. V dôsledku toho musia influenceri deklarovať, či ich obsah obsahuje komerčné oznámenia. Tí, ktorí sa kvalifikujú ako obchodníci, musia poskytnúť informácie na zabezpečenie ich vysledovateľnosti predtým, ako použijú on-line platformu na propagáciu alebo ponuku svojich výrobkov a služieb. Tieto povinnosti sa už uplatňujú veľké on-line platformy (Instagram, TikTok, Youtube, Facebook, X a Snapchat). Napokon, podľa smernice o audiovizuálnych a mediálnych službách audiovizuálne komerčné oznamy influencerov musia byť ľahko rozpoznateľné a nesmú poškodzovať zdravie alebo bezpečnosť. Obsah influencerov nesmie zneužívať neskúsenosť alebo dôverčivosť maloletých a nesmie bezdôvodne zobrazovať maloletých v nebezpečných situáciách.situáciách.