pondelok 5. februára 2024

Radíme: Platby a výbery hotovosti v zahraničí

Cestujete? Dnes už netreba pred každou zahraničnou cestou mimo eurozóny meniť hotovosť, vo väčšine prípadov je najvýhodnejšie využiť platby kartou či výber hotovosti z bankomatu v cudzej mene. Je však potrebné dávať si pozor na rôzne poplatky a špecifiká v rôznych menových kurzoch. Spotrebitelia by nemali zabúdať ani na riziká spojené s výberom konkrétneho bankomatu.

Pred odchodom do zahraničia, kde sa platí inou menou ako eurom, je vhodné si v domácej banke overiť poplatky účtované za výbery, prípadne aj platby uskutočnené v zahraničí a špecifiká pri výmene peňazí s ohľadom na rôzne menové kurzy. Za výber si banky vo viacerých prípadoch účtujú poplatok, ktorý sa môže pohybovať aj v sume niekoľkých eur. Platba kartou uskutočnená u obchodníka v zahraničí je potom u viacerých bánk zadarmo, u iných zaplatíte menší poplatok. „Na spotrebiteľa však pri výberoch i platbách v cudzích menách čaká pasca označovaná skratkou DCC (Dynamic currency conversion), ktorá spotrebiteľovi síce garantuje pevne stanovený výmenný kurz, ten ale úplne ľubovoľne určuje obchodník, prípadne prevádzkovateľ bankomatu,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová. Platobný terminál či bankomat zákazníkovi ponúkne, či chce uskutočniť platbu v miestnej mene alebo už prepočítanú na eurá. Zákazníci často intuitívne vyberajú platbu práve v eurách, čo je ale pre nich nevýhodné. Naopak, ak zvolia platbu v cudzej mene, výmenný prepočet vykoná tuzemská banka vo väčšine prípadov za výhodnejších podmienok. Pozor, je potrebné všímať si aj iné poplatky, ktoré účtuje banka či iný prevádzkovateľ bankomatu. Podľa podmienok vydavateľov platobných kariet by však bankomat mal na tento poplatok upozorniť a zákazník by ho mal vopred schváliť, inak transakcia neprebehne. V tomto ohľade možno odporučiť, aby spotrebitelia pozorne čítali zobrazovanú informáciu a, naopak, aby sa v snahe čo najrýchlejšie získať hotovosť neunáhlili.

Opatrnosť sa vyplatí aj pri výbere samotného bankomatu. Overený bankomat je možné vyberať pomocou vyhľadávacích nástrojov či aplikácií vydavateľa platobnej karty. Pomôcť môžu aj recenzie zverejňované v mapových aplikáciách rôznych poskytovateľov. Z dôvodu bezpečnosti sa odporúča vyberať bankomaty, ktoré sú umiestnené na pobočke banky než v rušných uliciach či na pláži. Oplatí sa tiež skontrolovať, či na bankomate nie je niečo neobvyklé, napríklad pridané zariadenie (kamera, čítacie zariadenie), či nie je poškodený alebo nevykazuje známky inej manipulácie. Tuzemské banky sú často súčasťou veľkých medzinárodných skupín, ponúka sa preto možnosť pozrieť sa, či v mieste vášho pobytu nepôsobí banka z rovnakej skupiny ako je tá vaša, čím spotrebitelia môžu ušetriť na niektorých poplatkoch. „Zopakovať si môžeme aj základné bezpečnostné pravidlá – zakrývať číselnú klávesnicu rukou pri zadávaní PIN, uprednostniť bezkontaktné použitie pred fyzickým vložením kar-ty, nenosiť všetky karty a hotovosť na jednom mieste, mať po ruke núdzový kontakt na komunikáciu s bankou. Ten je však vhodné uchovávať oddelene od dokladov a platobných prostriedkov,“ uzatvára Hekšová.

Ak cestujete do Českej republiky a použijete zmenárne, je dobré vedieť, že všetci spotrebitelia sú tam pri výmene peňazí dobre chránení a pre výmenu peňazí platia jasne definované pravidlá. Vo všeobecnosti však v prípade ciest do zahraničia odporúčame vymeniť si peniaze radšej v preverenej zmenárni na Slovensku ako v zahraničnom letovisku. Mnohé meny zoženiete aj v slovenských bankách. Iná situácia je v prípade exotických destinácií, ktorých meny nemusíte v našich bankách nájsť. V takom prípade je lepšie cestovať s americkými dolármi alebo eurami a peniaze si vymeniť na mieste. Zákazník musí poznať kurz vopred a svojím podpisom potvrdiť požadovanú transakciu, teda získať potvrdenie a až potom vydať hotovosť na výmenu. Následne je vhodné si prekontrolovať peniaze, ktoré spotrebiteľ obdrží, teda či obdržal správnu menu v zodpovedajúcej výške. S prevodmi mien či zahraničnými transakciami môžu pomôcť aj už etablované mobilné aplikácie, ktoré umožňujú okamžité prevody mien alebo vydanie virtuálnej elektronickej platobnej karty na konkrétnu platbu.