streda 20. marca 2024

On-line: Kalkulačka podpory

Sociálna poisťovňa pripravila novú pomôcku - kalkulačku na informatívny výpočet dávky v nezamestnanosti. V období, keď sa človek ocitne bez práce, rieši aj svoju finančnú situáciu. Ak chce požiadať o dávku v nezamestnanosti, jeho základná otázka znie: V akej výške túto dávku dostanem? Podľa kalkulačky na webe Sociálnej poisťovne sa to dozvie po pár klikoch.

Záujemca do on-line kalkulačky  zadáva iba dva údaje:
  • dátum zaradenia, alebo predpokladaného zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • výšku priemernej mesačnej hrubej mzdy.
Následne stačí použiť tlačidlo Vypočítať a kalkulačka zobrazí rozhodujúce údaje:
  • dennú výšku dávky (keďže dávka sa poskytuje za dni),
  • výšku dávky za mesiac, ktorý ma 30 dní
  • a výšku dávky za mesiac, ktorý ma 31 dní.
Vypočítané sumy dávok kalkulačka zaokrúhľuje na 10 eurocentov nahor.

Sociálna poisťovňa zároveň odporúča, aby si občania v tejto životnej situácii zároveň aktivovali prístup do svojho Elektronického účtu poistenca, ktorý im ponúkne detailnejšie informácie – o stave žiadosti o dávku v nezamestnanosti a po jej priznaní tiež informácie o sume dávky v nezamestnanosti a jej výplate po jednotlivých mesiacoch. Poistenec tak môže sledovať celý proces on-line od žiadosti až po výplatu. V prípade, ak sa vyskytnú nejasnosti, môže bezodkladne kontaktovať Sociálnu poisťovňu. Elektronický účet poistenca majú zriadený klienti Sociálnej poisťovne automaticky a bezplatne. Stačí si k nemu aktivovať prístup osobne v pobočke alebo elektronicky cez slovensko.sk.