piatok 22. marca 2024

Inflácia: Vo februári 3,4 %

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb na Slovensku podľa štatistického úradu vzrástli vo februári oproti januáru o 0,5 %. Medziročná inflácia dosiahla 3,4 %, čo je hlboko pod maximom z prelomu rokov 2022 – 2023, kedy sa inflácia držala 4 mesiace nad 15 %. Pri februárovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 3,4 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 3,7 % a čistá inflácia hodnotu 3,9 %. Medzimesačne jadrová inflácia dosiahla hodnotu 0,4 % a čistá inflácia hodnotu 0,5 %.

Na februárový rast cien malo najväčší vplyv zdražovanie dopravy, alkoholu a tabaku, ako aj nábytku a bytové zariadenia. V doprave to boli najmä ceny pohonných látok, ktoré medzimesačne vzrástli o 4,5 % a zvýšenie cien v autobusovej doprave. Prudko zdraželi tabakové výrobky, pod vplyvom zvýšenia spotrebnej dane vzrástli o 6,4 % a aj ceny tovarov a služieb na údržbu domácnosti. Naopak, najvýraznejší tlmiaci efekt na medzimesačný rast cien mali nižšie ceny odevov a obuvi (o 0,6 %), výrobkov pre osobnú starostlivosť (o 0,5 %) a poistenia v súvislosti s dopravou. Spotrebiteľské ceny v bývaní s energiami a potravín s nealkoholickými nápojmi rástli zhodne len o 0,1 %. Utlmenie zdražovania sa prejavilo najmä pri potravinách, kde medzimesačný rast ovocia a zeleniny vyvážil pokles cien cukru s cukrovinkami, ako aj olejov a tukov.

Najväčší vplyv na celkovú infláciu v rámci medziročného porovnania mali naďalej ceny potravín s nealko nápojmi. Vo februári dosiahla inflácia pri potravinách medziročnú hodnotu 3,3 %. Medziročne vyššie ceny zaznamenalo 7 z 9 zložiek potravín, ale okrem ovocia s dvojciferným rastom vo všetkých zložkách zdražovanie spomaľovalo. Menej ako pred rokom spotrebitelia platili len za mlieko, syry a vajcia o 3,7 % a za oleje a tuky o 7,5 %. V odbore alkohol a tabakové výrobky negatívne ovplyvnili celkovú mieru inflácie najmä ceny tabaku, ktoré vzrástli o 12,5 % a destilátov, ktoré boli v medziročnom porovnaní drahšie až o 21,4 %. V odbore vzdelávanie to boli opäť najmä poplatky v materských a základných školách, ktoré podporili rast úhrnnej inflácie. Spolu za dva mesiace roku 2024 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 3,7 %.