pondelok 15. apríla 2024

Aktuálne: Nespokojnosť v práci

Nové výsledky štúdie Work Relationship Index (on-line prieskum Edelman Data & Intelligence pre HP Inc, 9. júna - 10. júla 2023 v 12 krajinách: USA, Francúzsku, Indii, Veľkej Británii, Nemecku, Španielsku, Austrálii, Japonsku, Mexiku, Brazílii, Kanade a Indonézii, celkom 15 624 respondentov) ukázali, že vzťah k práci je často vyhrotený a očakávania zamestnancov rastú. Prostriedkom na zlepšenie by mohla byť umelá inteligencia (AI).

Vzťah k práci podľa štúdie momentálne nie je ideálny – iba 27 % znalostných pracovníkov uvádza, že majú zdravý vzťah k práci. Súčasne prudko vzrástli ich očakávania: 58 % respondentov uvádza, že sa za posledné tri roky zvýšili. Trend je viditeľný najmä v rastúcich ekonomikách, kde túto skúsenosť zdieľa cez 70 % pracovníkov, vo vyspelých ekonomikách je to potom zhruba 50 %. Ľudia si stále viac uvedomujú, že umelá inteligencia môže prispieť k zlepšeniu ich pracovného života. Väčšina vedúcich pracovníkov a osôb s rozhodovacími právomocami v IT vidí potenciál AI vo vyvážení pracovného a súkromného života. Podobne to vnímajú aj zamestnanci, ktorí sa domnievajú, že AI môže zefektívniť úlohy a uľahčiť ich prácu (75 % vedúcich pracovníkov podnikov, 58 % znalostných pracovníkov).

Štúdia ukazuje, že je potrebné, aby vedúci pracovníci podnikov dostatočne informovali o výhodách umelej inteligencie a vzdelávali zamestnancov v tom, ako ju začleniť do svojich pracovných procesov. Môžu tak dosiahnuť lepšie obchodné výsledky a zároveň posilniť vzťah svojich zamestnancov k práci. Prieskum ďalej ukázal, že pretrváva neistota ohľadom toho, ako najlepšie naplno využívať AI:
• Dvaja z piatich ľudí (42 %) si nie je istých, kedy umelú inteligenciu v práci využívať
• 41 % sa necíti byť vhodne vybavených na to, aby na svojej pozícii využili plný potenciál umelej inteligencie
Vzhľadom na to, že 73 % vedúcich pracovníkov a 66 % znalostných pracovníkov sa vyslovilo za komplexné školenie v oblasti AI, je zrejmé, že firmy by mali preferovať iniciatívy zamerané na zvyšovanie kvalifikácie v tejto oblasti.