streda 17. apríla 2024

SR: Zamestnanosť a mzda vo februári 2024

Podľa štatistického úradu mzdy na Slovensku vo februári t. r. rástli vo všetkých odvetviach, v niektorých však naďalej klesala zamestnanosť. Nominálne mzdy boli medziročne vyššie naprieč všetkými odvetviami, dvojciferným tempom rástli v 3 z nich. Aj reálny rast miezd zaznamenalo až 9 odvetví, mierne zaostávanie na úrovni pol percenta bolo iba v informáciách a komunikácii. Zamestnanosť bola medziročne vyššia v 6 z 10 sledovaných odvetví, nižšie počty zamestnancov evidoval priemysel, obchod aj doprava.

Priemerná nominálna mesačná mzda vo februári 2024 bola medziročne vyššia vo všetkých sledovaných odvetviach. Dvojciferným tempom rástla v doprave a skladovaní o 13 %, priemysle o 12,6 % a v ubytovaní o 10,9 %. Po zohľadnení vplyvu inflácie, ktorá pomaly klesá, mzdy rástli aj reálne, a to vo všetkých odvetviach okrem informácií a komunikácie. Reálny rast miezd sa pohyboval od necelých 4 % vo veľkoobchode a stavebníctve do viac ako 9 % v doprave vrátane skladovania. Rast reálnych miezd nad 9 % bol naposledy zaznamenaný v januári 2023 v sektore ubytovania.

Vo februári 2024 zamestnanosť na Slovensku rástla v 6 sledovaných odvetviach. Najvyššie prírastky počtu zamestnancov nad úrovňou 3 % mali vybrané trhové služby a informácie s komunikáciou. Pomalším tempom od 0,5 % do 2,5 % rástla zamestnanosť v stavebníctve, v predaji a oprave vozidiel, v sektore reštaurácií a pohostinstiev či v ubytovaní. Posledné dva roky klesala zamestnanosť v priemysle, aktuálne bola nižšia o 2 %. Pokles pracovnej sily o 1,6 % vykázali zhodne tiež veľkoobchod aj maloobchod, o 1 % sa znížila zamestnanosť v doprave vrátane skladovania.

V prvých dvoch mesiacoch roka 2024 rástli nominálne mzdy vo všetkých sledovaných odvetviach. Dvojciferným tempom nad 11 % rástli mzdy v priemysle a doprave spolu so skladovaním. Reálne mzdy v 9 odvetviach boli v medziročnom pluse, a to v rozpätí od 2,4 % do 7,7 %. Inflácii zatiaľ neodolali len mzdy v informáciách a komunikácii, klesli o 1,2 %. Zamestnanosť od januára do februára t. r. rástla v šiestich odvetviach, najrýchlejšie vo vybraných trhových službách a informáciách s komunikáciou. Medziročne nižšie počty zamestnancov evidoval priemysel, veľkoobchod, maloobchod ako aj doprava a skladovanie.