štvrtok 9. mája 2024

EU: Menej obalov

Európsky parlament schválil nové opatrenia na zvýšenie udržateľnosti obalov a zníženie množstva odpadu z obalov v Európskej únii. Cieľom je zníženie objemu obalov (5 % do roku 2030, 10 % do roku 2035 a 15 % do roku 2040) a predovšetkým zníženie množstva odpadu z plastových obalov. V záujme zníženia objemu nepotrebných obalov je stanovený maximálny pomer prázdneho priestoru na 50 % v prípade skupinových obalov, prepravných obalov a obalov v elektronickom obchode. Výrobcovia a dovozcovia budú tiež musieť zabezpečiť, aby sa minimalizovala hmotnosť a objem obalov.

Niektoré druhy jednorazových plastových obalov budú od 1. januára 2030 zakázané. Ide o obaly na nespracované čerstvé ovocie a zeleninu, obaly na potraviny a nápoje plnené, resp. konzumované v kaviarňach a reštauráciách, obaly na jednotlivé porcie (napríklad na ochucovadlá, omáčky, instantné smotany či cukor), miniatúrne obaly na toaletné výrobky a veľmi ľahké plastové tašky (pod 15 mikrónov). Pravidlá stanovujú konkrétne ciele do roku 2030 týkajúce sa obalov alkoholických a nealkoholických nápojov (okrem mlieka, vína, aromatizovaného vína či liehovín), prepravných a predajných obalov, ako aj skupinových obalov. Členské štáty môžu za určitých podmienok získať z týchto požiadaviek päťročnú výnimku. Koneční distribútori nápojov a potravín na konzumáciu mimo miesta predaja (tzv. take-away) budú musieť spotrebiteľom ponúknuť možnosť priniesť si vlastnú nádobu. Takisto sa musia snažiť dosiahnuť do roku 2030 cieľ ponúknuť 10 % produktov v opätovne použiteľných obaloch.

Podľa nových pravidiel budú musieť byť všetky obaly (okrem ľahkého dreva, korku, textilu, gumy, keramiky, porcelánu a vosku) recyklovateľné podľa prísnych kritérií. Opatrenia zahŕňajú aj ciele, pokiaľ ide o minimálny recyklovaný obsah v prípade plastových obalov, ako aj minimálne ciele recyklácie podľa hmotnosti odpadu z obalov. Do roku 2029 sa bude musieť odpad z 90 % jednorazových plastových a kovových nádob na nápoje (s objemom až tri litre) triediť (a to prostredníctvom systémov zálohovania či iných riešení, ktoré zabezpečia splnenie cieľov zberu). S cieľom zabrániť nepriaznivým účinkom obalov na zdravie nariadenie obsahuje zákaz používania tzv. večných chemikálií (per- a polyfluórovaných alkylových látok, resp. PFAS) v obaloch prichádzajúcich do styku s potravinami, a to nad určitými prahovými hodnotami.