piatok 17. mája 2024

Inflácia: V apríli ceny vyššie o 2,1 %

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v apríli t. r. na Slovensku podľa štatistického úradu medzimesačne vzrástli o 0,3 %. Medziročná inflácia pokračovala 15. mesiac za sebou v poklese a ceny boli vyššie ako pred rokom o 2,1 %. Pri aprílovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 2,1 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 2,3 % a čistá inflácia hodnotu 3,1 %. Medzimesačne jadrová inflácia dosiahla hodnotu 0,3 % a čistá inflácia hodnotu 0,5 %.

Spotrebiteľské ceny na Slovensku počas apríla vzrástli medzimesačne len veľmi mierne. Najväčší vplyv mal rast cien pohonných hmôt (2,0 %) a leteniek. Druhý najzásadnejší vplyv mali drahšie tovary, pomôcky a služby pre osobnú starostlivosť, ale tiež takmer štvrtinový nárast správnych poplatkov po úprave legislatívy (ostatné služby). Tretí najzásadnejší vplyv malo pokračujúce zvyšovanie cien alkoholických nápojov a tabaku, najmä piva o 2,9 % a tabaku o 0,7 %. Naopak výrazne tlmiaci účinok na rast cien malo pokračujúce zlacňovanie potravín a nealkoholických nápojov, oproti marcu klesli ich ceny o 0,3 %. Menej sme platili najmä za ovocie, mlieko, syry a vajcia, ako aj zeleninu, chlieb a obilniny. Výraznejšiemu poklesu cien potravín bránili medzimesačne vyššie ceny cukru a cukroviniek, tiež olejov a tukov a nakoniec aj nealkoholických nápojov. Pokles cien sa prejavil aj v odbore nábytok a bytové zariadenie domácnosti.

Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla v apríli na Slovensku úroveň rastu 2,1 %. Najvýznamnejší vplyv mali medziročne vyššie ceny v troch odboroch: doprava, alkohol a tabak, a tiež rozličné tovary a služby. Negatívne ovplyvňujú celkovú mieru inflácie už niekoľko mesiacov drahšie destiláty (aktuálne v apríli o 16,2 %) a tabak (o 9,7 %). Významný vplyv mal rast cien v doprave o takmer 7%, a to najmä pre medziročne drahšie pohonné látky ale aj dopravné služby, predovšetkým autobusovej dopravy. Tretím zásadným vplyvom na medziročnej úrovni boli o 4,5 % vyššie ceny ako pred rokom pri predmetoch a službách osobnej starostlivosti (kadernícke služby drogéria na osobnú hygienu pod). Dve podielovo najvýznamnejšie výdavkové skupiny slovenských domácností - potraviny s nealko nápojmi a bývanie s energiami už k rastu cien prispievali len minimálne. Takmer po troch rokoch boli potraviny rovnako drahé ako pred rokom, stále však len v priemere. Medziročne o 1 až 6 % lacnejšie sa predávalo mlieko, syry, vajcia, zelenina ako aj oleje tuky. Naopak mierne viac ako pred rokom, do 4 %, spotrebitelia platili za chlieb s obilninami, mäso, ovocie ale tiež cukor a cukrovinky.

V apríli sa na Slovensku ceny v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach medzimesačne zvýšili zhodne o 0,3 % a v domácnostiach dôchodcov vzrástli o 0,2 %. Inflácia v domácnostiach zamestnancov dosiahla 2,2 %, v nízkopríjmových domácnostiach 1,9 % a v domácnostiach dôchodcov 1,4 %. V súhrne za štyri mesiace roku 2024 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili v domácnostiach zamestnancov o 3 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 2,8 %, v domácnostiach dôchodcov o 2,3 % a inflácia dosiahla 2,9 %.