pondelok 20. mája 2024

EU: 90 miliónov EUR na mestské inovácie

V záujme posilnenia udržateľného rozvoja európskych miest oznámila Európska komisia tretiu výzvu na predkladanie návrhov v rámci Európskej mestskej iniciatívy (EUI) v hodnote 90 miliónov EUR. U vybraných projektov sa budú testovať inovačné riešenia v mestách, ktoré im pomôžu uskutočniť zelenú a digitálnu transformáciu. Zástupcovia miest nájdu podrobnosti o postupe podávania žiadostí na samostatnej webstránke EUI. Termín na predloženie návrhov je 14. október 2024.

Projekty musia byť zamerané na jednu z dvoch priorít:
  • Energetická transformácia: experimenty a výskum inovatívnych riešení, ktoré majú zabezpečili cenovo dostupné, bezpečné a čistejšie miestne energetické systémy.
  • Technológie v mestách: výskum technológií a digitálnych riešení na zlepšenie verejných služieb, správy miest, kvality života, zapojenia občanov ako aj pre bezpečnejšie a prístupnejšie mestá pre všetkých.
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) bude spolufinancovať 80 % projektových nákladov, pričom každý projekt dostane až 5 miliónov EUR. Časť týchto finančných prostriedkov podporí prenos znalostí a prispôsobenie odskúšaných riešení iným mestám EÚ s cieľom zabezpečiť, aby miestne projekty mali širší spoločenský a hospodársky vplyv v Európe. Zvyšných 20 % pokryjú miestne orgány a projektoví partneri.