streda 5. júna 2024

Fajčenie: Výmena za investovanie

Vyše 1 150 000 Slovákov fajčí, pričom priemerný mesačný výdavok na cigarety dosahuje 150 EUR. Ak by však fajčiari prestali fajčiť a namiesto toho túto sumu investovali, mohli by dosiahnuť výrazné finančné prírastky. Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31. máj) zostavilo 365.invest aktuálne štatistiky, ktoré odhaľujú finančné dopady fajčenia na slovenské domácnosti.

Podľa údajov Eurostatu fajčí každý deň 19,7 % občanov Európskej únie. Spomedzi krajín EÚ, má najvyššiu mieru fajčenia Bulharsko, kde denne fajčí viac ako štvrtina obyvateľov (28,2 %), nasledujú Turecko, Grécko a Maďarsko. Naopak, najnižšiu mieru fajčenia má Švédsko (9,3 %), Island a Fínsko. V Európskej únii fajčia častejšie muži ako ženy, v porovnaní so 14,8 % žien fajčí denne 22,3 % mužov. Aj keď počet fajčiarov na Slovensku v posledných rokoch klesal, v roku 2022 opäť vzrástol na 21,2 %, čo predstavuje viac než 1 150 000 aktívnych fajčiarov, pričom 5 % z nich vyfajčí 20 cigariet denne.

Fajčenie predstavuje pre každého piateho Slováka značnú zdravotnú, ale aj finančnú záťaž. Dôležité je poznamenať, že vláda za posledný rok už dva krát navyšovala spotrebné dane na tabak a tabakové výrobky. Každý fajčiar môže byť tak prekvapený, aký finančný dopad má tento zlozvyk na jeho peňaženku. „Povedzme, že priemerná cena balenia cigariet bude 5 €, pričom aktívny fajčiar vyfajčí jedno balenie denne. To znamená, že mesačne minie približne 150 € a ročne to môže byť až 1 800 € len na cigarety. Ak by tieto peniaze investoval napríklad do podielových realitných fondov, mohol by v dlhodobom horizonte značne zvýšiť svoje finančné aktíva,“ uviedla Katarína Dubeňová. Je to je značná suma, ktorú by sa dalo investovať oveľa efektívnejšie. Zvlášť keď si uvedomíme, že podiel denných fajčiarov je najvyšší v produktívnom veku 15 – 24 a 25 – 34 rokov. Naopak vo vekovej skupine 55 – 64 rokov a v najstaršej vekovej skupine je podiel najnižší. Ak by ste tieto peniaze investovali do podielových realitných fondov s priemernou ročnou mierou návratnosti 3,5 %, po 5 rokoch by ste mali takmer 10 000 €. Po 15 rokoch by ste mohli dosiahnuť viac ako 35 000 € a po 30 rokoch by sa táto suma mohla blížiť 100 000 €. Tým, že sa vzdáte fajčenia, môžete nielen zlepšiť svoje zdravie, ale vďaka investovaniu aj významne zvýšiť svoje úspory.