piatok 7. júna 2024

SR: Mzdy v 1. štvrťroku 2024

Reálna mzda na Slovensku na začiatku roka podľa štatistického úradu vzrástla o 5,6 % a tempo jej zvyšovania bolo tretie najrýchlejšie za posledných 15 rokov. Nominálne aj reálne zárobky v 1. štvrťroku 2024 medziročne vzrástli pomerne dynamicky vo všetkých 19 sledovaných odvetviach hospodárstva. Rast potiahlo vyše 20 % zvýšenie platov pracujúcim v dodávke elektriny, plynu, pary a dvojciferný prírastok v ďalších 6 odvetviach.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2024 vzrástla medziročne o 9 % na 1 447 eur. Zamestnanci tak v hrubom dostávali v priemere o 120 eur viac ako na začiatku roka 2023. Po zohľadnení miery inflácie reálna mzda na Slovensku v prvom štvrťroku 2024 vzrástla o 5,6 %. Sezónne očistená nominálna priemerná mzda oproti 4. štvrťroku 2023 vzrástla o 1,9 %. Zvýšenie hrubých miezd sa pohybovalo od 3,5 % v odborných, vedeckých a technických činnostiach až po 21,4 % zvýšenie platov zamestnancom v dodávke elektriny, plynu a pary. Reálny rast vyšší ako 7 % zaznamenali mzdy pracujúcich napríklad v dodávke elektriny, plynu, pary, v ťažbe a dobývaní, v oblasti vzdelávania, ale aj v štátnej a verejnej správe. Priemysel, ako najväčší zamestnávateľ vykázal počas 1. štvrťroka 2024 medziročný rast miezd na úrovni 11,5 % (na 1 557 eur), reálne mzdy vzrástli o 8 %. V obchode, v ktorom pracuje druhý najväčší počet osôb v SR, nominálne mzdy vzrástli o 8,1 % (na 1 368 eur). Reálny rast platov pracovníkov v obchode dosiahol 4,7 %, čo bolo pod úrovňou priemeru za celé hospodárstvo SR. Aktuálne najvyššiu priemernú mesačnú mzdu nad 2,8 tisíca eur mali v odvetví finančné a poisťovacie činnosti a v dodávke elektriny, plynu a pary.

V 11 z 19 odvetví ekonomiky bola mzda pod hodnotou priemeru za celé hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali stále zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (834 eur) a v ostatných činnostiach (896 eur), ktorí ako jediní neprekročili hranicu tisíc eur. Z územného hľadiska bola nadpriemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1 838 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 1 119 eur v Prešovskom do 1 334 eur v Trenčianskom kraji. Vo všetkých krajoch priemerná mzda medziročne vzrástla, najdynamickejšie o 10 % v Banskobystrickom kraji. Reálne zárobky stúpli vo všetkých krajoch Slovenska o viac ako 5 %, výnimkou bol Nitriansky kraj, kde rast predstavoval len 1,3 %.