utorok 4. júna 2024

SR: Lacnejšie nehnuteľnosti

Realizačné ceny nehnuteľností na Slovensku sa v 1. štvrťroku 2024 podľa štatistického úradu medzikvartálne znížili v priemere o 1,7 %. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2023 bol dynamickejší pokles na úrovni 2,1 % pri nových nehnuteľnostiach, existujúce nehnuteľnosti zlacneli miernejšie o 1,7 %. Trend medzikvartálneho zlacňovania sa prejavil vo väčšine z 8 slovenských krajov: v 3 krajoch zlacneli obe kategórie nehnuteľností určených na bývanie, v ďalších 3 regiónoch zlacňovali len staršie byty a vo 2 krajoch ceny naopak v oboch segmentoch stúpli.

Najdynamickejšie zlacňovanie sa prejavilo v Bratislavskom kraji, kde sa ceny starších nehnuteľností znížili o 6,7 % a pri nových bytoch a domoch dokonca o 8,7 % v porovnaní s cenami na konci roka 2023. Pokles cien v oboch kategóriách zaznamenali tiež Trenčiansky a Prešovský kraj, dynamickejšie zlacňovali nové byty. Súčasne v Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom ceny starších domov a bytov síce klesli, ale ceny nových rástli. Zaujímavý vývoj sa prejavil v Nitrianskom kraji, kde staršie nehnuteľnosti o takmer 11 % medzikvartálne zlacneli, ale nové o viac ako 5 % zdraželi. Opačný trend pretrval v Žilinskom a Košickom kraji, kde ako staršie, tak nové byty zvýšili predajné realizačné ceny.

Pokles predajných cien nehnuteľností na bývanie bol aj v medziročnom porovnaní, v priemere sa domy a byty na Slovensku predávali lacnejšie o 2,8%. Nové nehnuteľnosti sa pritom predávali o 3,6 % lacnejšie ako pred rokom a ceny existujúcich nehnuteľnosti boli medziročne nižšie o 2,6 %. Spomedzi 4 krajov s poklesom vo všetkých segmentoch najvýraznejšie zlacnenie zaznamenal Bratislavský kraj, v ktorom ceny starších bytov medziročne klesli o 8 % a nové o 9 %. Významnejšie zlacňovanie evidoval tiež Trnavský kraj, kde sa nové nehnuteľnosti predávali medziročne lacnejšie o vyše 11 %. Aj v Nitrianskom a Prešovskom kraji sa predávali byty a domy lacnejšie ako pred rokom, dynamickejšie poklesy boli zaznamenané pri starších nehnuteľnostiach. Jediným krajom, kde sa prejavili protichodné medziročné trendy vývoja pri starých a nových nehnuteľnostiach bol Žilinský kraj. Nové byty mierne zlacneli (o takmer -6%), ale pri existujúce nehnuteľnostiach ceny o 6 % stúpli. Spomedzi krajov, v ktorých boli aktuálne predajné ceny medziročne vyššie v oboch sledovaných segmentoch, dynamickejšie zdraženie pri nových nehnuteľnostiach sa prejavilo v Trnavskom a v Košickom kraji. Naopak, vyšší rast, najmä pri starších (existujúcich) nehnuteľnostiach, bol zaevidovaný v Banskobystrickom kraji.