piatok 24. februára 2017

Aktuálne: Merania jódu-131 v ovzduší
Úrad verejného zdravotníctva SR vykonáva nepretržité monitorovanie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou je meranie rádioaktívnych látok v ovzduší. Zatiaľ nebola zistená zvýšená úroveň aktivity jódu-131 v ovzduší.