pondelok 20. februára 2017

Radíme: Reklamácia online
Pri reklamácii tovaru zakúpeného v e-shope je potrebné tovar zaslať predajcovi, ktorý má povinnosť reklamáciu vybaviť do 30 dní. Reklamačná lehota začína plynúť odo dňa, kedy predajca zaslaný tovar prevezme späť od spotrebiteľa. Povinnosťou predajcu je potom zabezpečiť bezplatnú opravu alebo výmenu tovaru, vrátenie kúpnej ceny či uplatnenie zľavy na tovar, odstúpenie od zmluvy alebo zamietnutie reklamácie.

10 spotrebiteľských rád pre reklamáciu
1. V prípade nespokojnosti s daným tovarom máte ako spotrebiteľ právo vrátiť tovar do 14 dní od jeho zakúpenia. Spolu s tovarom je potrebné priložiť aj doklad o zakúpení a odstúpenie od zmluvy.
2. Reklamáciu vášho tovaru zbytočne neodkladajte. Je vhodné kontaktovať e-shop, v ktorom bol tovar zakúpený.
3. Reklamácia sa uplatňuje aj pri zľavnenom tovare. Tovar však nie je možné reklamovať z dôvodu, pre ktorý bol daný tovar zlacnený.
4. Pôvodný obal ani krabicu, v ktorej bol tovar pôvodne zabalený, nebudete potrebovať. Obal nie je súčasťou zakúpeného tovaru. Výnimka platí iba v prípade tovaru, ktorý je bez obalu nepredajný a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
5. Reklamovaný tovar je potrebné zabaliť, priložiť sprievodný list s popisom chyby zakúpeného tovaru, doklad o zaplatení či záručný list. Aj napriek tomu, že s dokladom o kúpe daného tovaru bude reklamácia jednoduchšia, tovar je možné reklamovať aj bez záručného listu či dokladu. Stačiť by mal výpis z účtu, všetko však záleží na ústretovosti predávajúceho.
6. Reklamovaný tovar sa odporúča posielať s podacím lístkom. V rukách tak budete mať doklad o tom, že tovar bol zaslaný na reklamáciu.
7. Rovnako sa odporúča vyžiadať si potvrdenie o vydaní/zaslaní reklamácie od predajcu, v ktorom by mali byť uvedené všetky informácie o konkrétnej reklamácii.
8. V prípade uznania reklamácie platí poštovné e-shop. Počítajte však s tým, že pôjde o najnižšie a nutne vynaložené náklady.
9. Pri opakovanej reklamácii tovaru s rovnakou chybou (trikrát), rôzne chyby tovaru (štyrikrát), alebo tri rôzne chyby naraz, máte nárok na vrátenie peňazí.
10. Predajca môže reklamáciu tovaru zamietnuť v prípade, že bolo zistené bežné opotrebovanie tovaru, nesprávne používanie či poškodenie tovaru.