streda 22. februára 2017

SR: Ceny Nadácie Orange
Až do 23. marca majú mimovládne organizácie možnosť zapojiť sa do nominačného procesu v oblastiach sociálna inklúzia, komunitný rozvoj a vzdelávanie.

O piatich nominantoch v každej kategórii rozhodnú hodnotiace komisie z odborníkov pre danú oblasť. V druhom kole  absolvujú zástupcovia mimovládok osobné prezentácie. Tie budú posledným krokom boja o ocenenie a hodnotiaca komisia následne vyberie víťazov, ktorí okrem ceny získajú aj finančnú podporu. Po druhýkrát  rozhodne o  víťazovi aj široká verejnosť v online hlasovaní. Udelená bude tiež Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť.

Mimovládne organizácie, ktoré sa chcú uchádzať o ocenenie, sa prihlasujú výlučne prostredníctvom nominačného formulára na nadaciaorange.egrant.sk. Uzávierka prijímania prihlášok je 23. marca 2017 o 24.00 hod. Laureáti Ceny Nadácie Orange za rok 2016 budú vyhlásení na slávnostnom gala večere v Bratislave.