štvrtok 23. februára 2017

UK: Genetika na kolesách
Analyzovanie vzorky DNA z miesta činu a následná restrikčná analýza, teda štiepenie DNA. Porovnanie získaného profilu páchateľa s profilmi piatich podozrivých a identifikácia delikventa.

Takto vyzerá experiment, počas ktorého sa zo stredoškolákov aspoň na chvíľu stávajú vyšetrovatelia závažného trestného činu - forenzní genetici, a to priamo v priestoroch svojej strednej školy. Tak takéto napätie a vedecké vzrušenie ponúka projekt Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Projekt Genetika na kolesách vznikol v minulom roku ako súčasť projektu KEGA. Do projektu sa môžu prihlásiť stredné školy formou krátkej videopozvánky. Do prvého kola sa prihlásilo 30 škôl, z ktorých bolo vybraných osem. ,,Ďalším školám sme ponúkli, že prídeme urobiť aspoň prednášku a mnohí túto možnosť uvítali. Doteraz (od októbra 2016) sme s praktickými cvičeniami navštívili štyri stredné školy na Slovensku - v Komárne, Vranove nad Topľou, Humennom a Prešove. Na gymnáziu v Gelnici sme boli urobiť prednášku a Spojená škola Tilgnerova z Bratislavy prišla k nám na fakultu," hovorí iniciátorka doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. Genetika na kolesách tak doteraz absolvovala cca 1.350 km a laboratórne cvičenie si vyskúšalo 129 študentov. Sprievodnou aktivitou projektu sú aj workshopy pre učiteľov biológie o nových trendoch vo výučbe genetiky, na ktorých sa zúčastnilo 26 pedagógov.

Forenzný experiment, ktorý si genetici UK pripravili pre stredoškolákov, trvá dve vyučovacie hodiny. ,,Musím študentov pochváliť, pretože doteraz sa na všetkých školách podarilo páchateľa odhaliť", dodáva doc. Ševčovičová. Pre študentov, ktorých tieto cvičenia zaujmú, budú pracovníci katedry genetiky organizovať počas letných prázdnin týždňové letné sústredenie v laboratóriách katedry. Počas neho budú môcť pokračovať v experimentálnej činnosti a vyskúšať si náročnejšie metódy aj prácu so špičkovými prístrojmi.