štvrtok 31. augusta 2017

Aktuálne: Dotácie na rozvoj inteligentných obcí a miest
Máte záujem zúčastniť sa rozhodovania? Prihláste sa do 25. septembra. Výzva je otvorená aj pre medzinárodných hodnotiteľov.

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPVII) prispeje na projekty experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných miest miliónom eur zo štátneho rozpočtu. Dotácie sa budú poskytovať podľa schémy pomoci de minimis v oblastiach „Digitalizácia správy mesta, služieb obyvateľom a verejná bezpečnosť“, alebo „Manažment dopravy.“

Projekty budú spolufinancované zo zahraničných súkromných zdrojov formou grantu, najmä z krajín Severnej Ameriky a z vlastných zdrojov firiem. Severoameričania ponúknu našim podnikateľom aj niekoľkomesačné študijné pobyty v zahraničnom technologickom akcelerátore, know-how a prístup do svojich technologických centier.

Výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov nájdete na https://www.vicepremier.gov.sk.