štvrtok 31. augusta 2017

Radíme: Ochrana automobilu
Hoci nie je jednoznačná odpoveď, ktorý spôsob ochrany vozidla považujú poisťovne za najúčinnejší, vždy bude platiť, že čím viac druhov zabezpečenia, tým ťažšie je vozidlo ukradnúť.

Pred odcudzením či vlámaním sa do auta je potrebné inštalovať bezpečnostné zariadenie. Pri výbere sa odporúča zvážiť účinnosť, aby poisťovňa uznala poistné plnenie. Páka na volant či tajný vypínač sa dnes už neakceptujú. Štandardným zabezpečením nových vozidiel je elektronický imobilizér. U väčšiny poisťovní postačuje v priemere do limitu hodnoty nového vozidla, teda okolo 20.000 eur, hoci aj limit sa môže u jednotlivých poisťovní líšiť. Pre drahšie vozidlá sa zvyčajne vyžaduje dodatočné zabezpečenie vozidla voči krádeži, najčastejšie alarm s plávajúcim kódom alebo mechanické zabezpečenie riadiacej páky pevne spojené s karosériou vozidla, prípadne vyhľadávací systém na báze GPS.

Trh dnes ponúka viacero alarmov. Najjednoduchší je alarm s vnútornými senzormi pohybu. Aktivuje sa, ak sa vo vozidle zaznamená pohyb a alarm predtým vodič nedeaktivoval. Zložitejšie alarmy sú vybavené senzormi náklonu alebo pohybu. Vyhľadávacie systémy na báze GPS sú pomerne účinné hlavne preto, že pre páchateľa je často zložité vôbec zistiť, či sa vo vozidle nachádzajú, nie to ešte ich eliminovať. Nevýhodou je vyššia vstupná investícia a mesačné poplatky.

Po zistení krádeže je potrebné okamžite volať políciu, následne čo najskôr kontaktovať poisťovňu a začať proces riešenia poistnej udalosti. Ten zahŕňa veľa administratívnych úkonov: od písomného hlásenia poistnej udalosti, cez vyplnenie dotazníka o krádeži, odovzdanie kľúčov a všetkých ovládačov zabezpečovacích zariadení poisťovni, až po odhlásenie vozidla z evidencie a prípadné ďalšie kroky požadované poisťovňou.