pondelok 28. augusta 2017

e-Bezpečnosť: Súťaž na tému kybernetická bezpečnosť
Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) vyhlasuje každoročnú súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality. V tomto roku estónske predsedníctvo zvolilo tému kybernetická bezpečnosť. 

Projekty predložené do súťaže musia byť v súlade s prioritami Cyklu politík EÚ na boj proti organizovanej a závažnej trestnej činnosti a súvisieť s prioritou EÚ v oblasti trestnej činnosti – počítačová kriminalita (podvody s kartami) alebo kybernetické útoky.

Národné kolo súťaže, do ktorého možno projekty zasielať do 20. septembra 2017, sa uskutoční koncom septembra na ministerstve vnútra. Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach odboru prevencie kriminality.