utorok 29. augusta 2017

EU: Potraviny a ich dodávanie
Do 17. novembra t.r. sa môžete podeliť o svoje názory na fungovanie potravinového dodávateľského reťazca v rámci novej verejnej online konzultácie Európskej komisie.  

Existujú určité náznaky, že pridaná hodnota v potravinovom dodávateľskom reťazci nie je primerane rozložená medzi všetky jeho články, napríklad pre rozdiely vo vyjednávacej sile medzi menšími (a teda zraniteľnejšími) subjektmi vrátane poľnohospodárov či malých podnikov a ich obchodnými partnermi, ktorí sú ekonomicky silnejší a výrazne koncentrovaní. Európska komisia má v úmysle zozbierať podnety s cieľom posúdiť potrebu a účelnosť možných opatrení, ktoré sa majú podniknúť na úrovni EÚ v záujme riešenia alebo regulácie nekalých obchodných praktík v súvislosti s poľnohospodárskymi a potravinovými výrobkami. Zároveň má eminentný záujem o posúdenie úrovne transparentnosti trhu v celom reťazci ako aj možností jej zlepšenia.

Konzultácia poslúži aj pri posudzovaní nutnosti zavedenia dodatočných opatrení na zlepšenie transparentnosti trhu EÚ. Z dotazníka vyplynie tiež prehľad o prípadnej spolupráci výrobcov a využitie tzv. doložiek o rozdelení hodnoty (konkrétne ide o rozdelenie trhových bonusov a strát vyplývajúcich z vývoja cien na relevantnom trhu), ktoré sa už používajú v niektorých odvetviach, napr. v odvetví cukru.