streda 9. augusta 2017

Aktuálne: Na úhrady faktúr sa čaká v priemere 64 dní
Podnikateľské subjekty musia byť pri čakaní na úhrady faktúr od svojich zákazníkov či obchodných partnerov trpezlivé. Podľa štúdie Euler Hermes (Economic Outlook: HIGH STAKES GAME) trvalo v roku 2016 celosvetovo v priemere až 64 dní, kým bolo za poskytnuté tovary alebo služby zaplatené. Každá štvrtá spoločnosť dokonca dostala úhradu až po 88 dňoch.     

Ešte závažnejším je zistenie, že 9% spoločností sa muselo vlani zmieriť s termínom 120 dní, kým došlo k vyrovnaniu ich pohľadávok. Takéto závery prináša štúdia, v rámci ktorej bolo oslovených celosvetovo 27 tisíc spoločností. V západnej Európe sa podľa týchto zistení čaká v priemere 61 dní. Odborníci zároveň odhadujú, že v prebiehajúcom roku 2017 sa toho veľa nezmení a termín úhrad faktúr celosvetovo zostane na úrovni 64 dní.  "Sektory ako chemický priemysel, stavebníctvo, informačné a komunikačné technológie a strojové zariadenia dostávajú za svoje pohľadávky zaplatené neskôr než je celosvetový priemer", 
poznamenal Peter Mucina. Naopak rýchlejšie dostávajú podľa neho zaplatené spoločnosti pôsobiace v oblasti maloobchodu, konkrétne gastronómia, domáce potreby a doprava.

Pri prieskume sa zároveň mapoval ukazovateľ insolvencie v 43 krajinách po celom svete. Počet firiem ocitajúcich sa v platobnej neschopnosti klesá celosvetovo už len veľmi pomaly. Experti Euler Hermes odhadujú, že za rok 2017 sa dostanú na úroveň -1%. Počty insolvencií na Slovensku by však mali ešte v tomto roku klesať výraznejšie (-5%). V budúcom roku sa už  očakáva zvrat a predpokladá nárast počtu firiem, ktoré zaznamenajú finančné problémy a dostanú sa do platobnej neschopnosti o +1% v roku 2018.