streda 9. augusta 2017

Trend: Zdieľanie a prístup k podnikovým dokumentom
Z mobilných zariadení pristupujú podnikoví používatelia najčastejšie k obchodným dokumentom.

Podľa prieskumu Acronis v oblasti zdieľania a prístupu k podnikovým súborom zdieľanie a prístup k podnikovým dátam patrí k najväčším výzvam SMB (malých a stredne veľkých) českých aj slovenských spoločností v oblasti ochrany dát. Nejaké riešenie na zdieľanie a synchronizáciu súborov zvažuje tohto roku nasadiť takmer polovica podnikov.

Kľúčové zistenia: 
- České a slovenské SMB firmy a organizácie v oblasti zdieľania a prístupu k podnikovým dokumentom najčastejšie riešia roztrieštenosť informácií (61%), nízku úroveň zabezpečenia (56%) a ukladanie pracovných súborov do externých úložísk typu Dropbox (33%).
- Ich používatelia najčastejšie z mobilných zariadení pristupujú k obchodným dokumentom (67%), k marketingovým informáciám (39%) a k servisným prípadom (38%).
- Už 44% podnikov zvažuje v tomto roku nasadenie špecializovaného riešenia na zdieľanie a synchronizáciu súborov (oproti 18% v roku 2016).

Hlavným motívom nasadenia riešení na zdieľanie a prístup k podnikovým dokumentom bola doteraz rozvíjajúca sa pracovná mobilita. Teraz sa však stále viac zákazníkov zaujíma o riešenia prístupu k súborom aj súvislosti s blížiacim sa termínom platnosti smernice GDPR, pretože umožňujú nastaviť takú prístupovú politiku, ktorá zabraňuje prípadom neoprávneného úniku citlivých osobných dát.